Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Vyyhti-projektin

...

yhtenä

...

toimintamuotona

...

ovat

...

olleet

...

alueelliset

...

yrittäjäaamiaiset,

...

joita

...

on

...

järjestetty

...

14.2.2012

...

alkaen

...

Helsingin

...

Arabianrannassa.

...

Aamiaisten

...

tavoitteena

...

on

...

ollut

...

kutsua

...

alueen

...

yrittäjiä

...

yhteen

...

vaihtuvien

...

teemojen

...

ympärille.

...

Käytännössä

...

aamiaisten

...

kulku

...

on

...

käynnistynyt

...

aina

...

aiheeseen

...

johdattavalla

...

alustuksella,

...

jonka

...

jälkeen

...

osallistujat

...

ovat

...

voineet

...

jäädä

...

keskustelemaan

...

ja

...

verkostoitumaan

...

aamiaisantimien

...

ääreen.

...

Alla

...

olevaan

...

videoalbumiin

...

on

...

koottu

...

aamiasten

...

alustuspuheenvuoroja.

...

Toivottavasti

...

niistä

...

on

...

hyötyä

...

myös

...

niille,

...

jotka

...

eivät

...

itse

...

päässeet

...

paikalle.

...

Center
Iframe
srchttp://player.vimeo.com/hubnut/album/2096685?color=d716e8&background=1d031f&slideshow=0&video_title=1&video_byline=0
|
width
=400|height=300|frameborder=0}{iframe} {center} Albumi päivittyy sitä mukaa, kun uusia tallenteita
400
frameborder0
height300

Albumi päivittyy sitä mukaa, kun uusia tallenteita valmistuu.