Child pages
 • 2012-09-12 - Tsekkauspalaveri Hubilla

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Aika: 12.9.2012 klo 13:00-14:00
Paikka: Hub Helsinki, Annankatu 31-33 C
Paikalla: Jussi M., Suvi H., Jenni A., Milla L. & Jussi L.

Excerpt

Hubin Jenni, Suvi ja Jussi palaveerasivat Metropolian Millan ja Jussin kanssa Hubin tuleviin Vyyhti-toimenpiteisiin ja lopputapahtumaan liittyen.


Muistio

Kerrattiin Hubin projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä:

 1. Raportointiin osallistuminen
  • väliraportoinnin osalta toiminut mallikkaasti
 2. Arviointiin osallistuminen
  • itsearviointi - osallistuminen Metropolian järjestämiin itsearviointitilaisuuksiin
  • muu arviointi
   1. Siirtovaikutustukimus
   2. Palautetilaisuudet - esim. teemahaastattelut projektin toimenpiteisiin osallistuneille
   3. Muu jatkuva arviointi, jota tehdään mm. projektikokouksissa & ohjausryhmässä
 3. Hostin toimen kuvaus & ohjeistus
  • Art of Hosting - hyödyntäminen yritystoiminnassa
 4. Tapahtumat & koulutukset
  • Voisi olla esim. avoin Art of Hosting -koulutus marraskuussa 2012, 2 x 17:00-20:00 koulutusillat
  • Lisäksi mahdollinen Lean Startup -koulutus Metropoliassa keväällä 2013
   • Idea tähän lopputapahtuman möyhinnästä ja ECBN:n Lean Startup -vaikuttimista, jotka stemmaavat hienosti Hubin Lean Startup -suunnitelmien kanssa yksiin.

Lopputapahtuma

Keskusteltiin mahdollisuudesta toteuttaa lopputapahtuma European Creative Business Networkin kanssa yhteistyössä. ECBN on järjestänyt Trademission -tapahtumia, joka voisi olla lopputapahtumalle sopiva konsepti. Tässä vaiheessa synergiat vaikuttivat olevan kohdallaan, kun mukana olisi myös Lean Startup -henkeä.

Lopputapahtuma-asiat siirtyvät ohjausryhmän pöydälle päätöksiä odottamaan.