Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width40%

Column

Tehtävä

tehtävänanto

palautukset

T1:

Tutustukaa WWW2012 proceedingseihin.
Valitkaa yksi artikkeli, palauttakaa 6 sliden esitys

Maria, Tatu ja Pekka
Tuuli, Juha ja Hanne
Anssi, Joel ja Mika
Tomi, Tiina, Jussi ja Ville

T2:

Teemojen esittely

palauta tänne

TEEMAT:

1) Cognition and Creativity (Maria ja Tiina)
2) Data visualization (Juha ja Joel)
3) Augmented human (Pekka, Tatu ja Hanne)
4) Designing pleasurable products and interfaces (Mika, Anssi ja Jussi)

27.9 to kello 18:00
runko, lähteet,
fokus valmiina opponoijille

Teemojen opponointi

Juha, Joel ja Tomi --> Mika, Anssi ja Jussi
Mika, Anssi ja Jussi --> Maria ja Tiina
Maria ja Tiina --> Pekka, Tatu ja Hanne
Pekka, Tatu ja Hanne --> Juha, Joel ja Tomi

Kommentoikaa suoraan tekstin sekaan.
Merkitkää kommentit. Valmistautukaa esittelemään
ajatuksenne ensi tiistaina. Paikalla myös Tomi Jokitulppo.

T3: Synopsis ja
demojen visualisointi

Synopsiken palautus 2.10 kello 16:00 ryhmien alasivulle
Demon visualisointi (tai useampi) valmiina 9.10 kello 9:00

Valmistautukaa esittelemään demohahmotelmanne.
Tarkoitus yhdessä käydä läpi ideoita ja valita toteutuskelpoisin.

Ykkösten ohjaaminen

Projektien ohjaaminen

- Unkarin Matkaopas (Nikke, Joel, Petteri) Pekka, Maria, Joel
- Túry (Chrisu, Laura, Samuli)  Mika, Hanne, Tomi
- DiVi Promo (Tiina, Susanne, Martina, Mikko) Anssi, Jussi
- Rauhankasvatusinstituutti (Tomi, Henri, Juha, Urte) Juha, Tatu

Esitelmät

Ensimmäisen vuoden projektinne ykkösille

- ti 13.11. ip Pekka: konserttiproggis,
- ti 20.11. ip Juha: Vyyhti, Hanne & Tatu: Helsinki audio, Anssi & Tomi: Alumnit
- ti 27.11. ip Joel: Android-sovellus, Mika: Android-sovellus
- ti 4.12. ip Jussi: pelisuunnittelusta, Maria: KV-solid

Tutkimuksen palautus

Palauttakaa tutkimusdokumenttinne, laittakaa wikiin ja sähköpostilla palautusviesti Markukselle & Tomille. Deadline: ma 10.12. aamupäivä.
Tulee sisältää nämä asiat, mahdollisesti eri otsikoin:

 • Tutkimusongelman määrittely
 • Teoreettisen viitekehyksen esittely
 • Empiirinen osuus (+ demo) joka liittyy tutkimukseen
 • Johtopäätökset
 • Mukana graafeja ja kuvia
 • Lähdeviittaukset (vähintään 10 eri lähdettä)
  Laajuus noin 20 sivua

 Tutkimuksenne tänne
Anssi, Mika ja Jussi: Digitaalinen Luksus
Joel, Tomi ja Juha: Kuinka tilastoilla vaikutetaan mielipiteisiin
Hanna, Pekka, Tatu: Kehittyvän teknologian vaikutus perheiden sisäiseen kommunikaatioon

Loppupresentaatiot

ti 11.12. klo 13: 20min / ryhmä, esitelkää aiheenne, käytetyt menetelmät, tutkimuksenne lopputulokset / loppupäätelmät

 Loppupresentaatiokalvot tänne
Digitaalinen luksus- prese.
Kuinka tilastoilla vaikutetaan mielipiteisiin- prese