Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Doodlen ilmaisversiolla voi sama käyttäjä tehdä kaksi kalenteria. Usempia ajanvarauspohjia varten käyttäjän pitää rekisteröityä maksullisen version asiakkaaksi. Jos tarvitset maksullisen version, täytä hankintaohjeessa mainittu ohjelmistojen ja järjestelmien hankintalomake.

...