Child pages
  • Menetelmä- ja opinnäyteseminaarit

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Antti Pönnin menetelmä-  ja opinnäyteseminaarit lukuvuonna 2020-2021 muodostuu kahdesta osasta.  Syksyllä 2020pidetään menetelmäseminaari siten, että 9.9. alkaen parittomien viikkojen keskiviikkoina on kaksi samansisältöistä seminaaria:  päiväseminaari klo 13-16 ja iltaseminaari klo 17-20.  Seminaarit pidetään etänä Zoom-yhteyden kautta. Menetelmäseminaarin yhteydessä suoritetaan Menetelmäopinnot -opintojakso.  Kevään opinnäyteseminaarissa seurataan opinnäytteen etenemistä ja saadaan palautetta opinnäytteen eri versioista.

Menetelmäseminaarien tarkemmat ja päivittyvät ohjeet täällä:   http://bit.ly/metodi2020-ohje 

Menetelmäopinnot

Ilmoittautuminen menetelmäopintoihin toteutukseen  KM00BK95-3007 Menetelmäopinnot

...