Child pages
  • 2012-06-06 Ohjausryhmän III kokous

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ohjausryhmä kokoontui ke 6.6.2012 kello 9-11 Hub Helsingin tiloissa osoitteessa Annakatu 31-33 C. Läsnäolijoille kerrattiin hankkeen visio sekä  kuulivat projektipäällikön tilannekatsauksen ja palautetta toteutuneista kokonaisuuksista alkuvuodelta 2012. Keskustelua käytiin myös Shared Gems 2012 -peliseminaarista, jonka ohjausryhmäkin totesi toimivaksi tapahtumakonseptiksi ja haastoi projektipäällikön pohtimaan, kuinka tapahtumasta voisi luoda säännöllisesti toistuvan.

Ohjausryhmä ja projektiryhmä tapaavat ma 20.8.2012 tutustuakseen toisiinsa ja lisäksi käsitellään loppuun vuoden 2013 kansainvälisen verkostoitumistapahtuman sisällölliset sekä toteutukselliset linjaukset.

Seuraava ohjausryhmän kokous on Aleksis Kiven päivänä 10. lokakuuta kello 9-11 Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Bulevardi 31.