Child pages
  • Muistio 30.05.2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
Include Page
reititin:valikkoreititin:
valikko

tiimipalaveri 30.05.12

...

Muuta
• ei voida tarjota ruokia Bootcampissa
• Pyydetään METKA cafeta tekemään POP-up ravintola
• Pyydetään laatimaan esityslista ja budjetti

Include Page
reititin:Logotreititin:
Logot