Child pages
 • Osaamisen jakaminen - Sosiaalinen media työelämässä

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Include Page
reititin:valikko
reititin:valikko

Sosiaalinen media työelämässä - osaamisen ja osaajien jakaminen

Voiko yhteisöllisen median verkostoista löytyä osaavat tekijät organisaatioosi? Kaksipäiväisen koulutuksen aikana:

 • opit tuntemaan olennaisimmat sosiaalisen median työkalut
 • saat ajantasaista tietoa avointen verkostojen mahdollisuuksista
 • opit hyödyntämään ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä
 • tutustut PROksi-oppimis- ja rekrytointialustaan
 • ymmärrät hyvien verkkoviestintätaitojen tärkeyden työnantajaimagon rakentamisessa

Kouluttajina toimivat Suomen arvostetuimpia sosiaalisen median ammattilaisia sekä Metropolian digitaalisen viestinnän opettajia.
Koulutus on kaikille osallistujille maksuton. Järjestäjänä toimii Reititin - opinnoista työelämään -hanke, joka toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa ESR-rahoituksella.

Koulutuspäivät: 7.11 ja 21.11.2012
Paikka: Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeentie 161
Koulutus on maksuton.

Voit valita joko molemmat teemat tai jomman kumman.

Ilmoittaudu mukaan!

div
stylewidth:50%;float:left;

Panel

Teema 1 Työskentely avoimessa ympäristössä

Kohderyhmä: Työelämä
Ajankohta: 7.11.2012 klo 13 - 16
Paikka: Hämeentie 161
Sisältö: Aktiivinen avoimuus ja verkkoviestintätaitojen kehittäminen organisaatioissa:  edut, haasteet, mahdollisuudet

 1. Avoin oppimisympäristö työelämän osaamisen kehittäjänä  PROksi-oppimisympäristön edut työelämän näkökulmasta
  1. aihepankki ja mentorointi PROksissa
 2. Pilvityöskentelyn tuomat mahdollisuudet ja haasteet
 3. Verkkopresenssi työnantajaimagon rakentamisen näkökulmasta
Panel

Teema 2. Osaavien tekijöiden virran varmistaminen yritykseen

Ajankohta: vkolla 47, 2012 klo 9 - 16 (päivä tarkentuu myöhemmin)
Paikka: Hämeentie 161
Sisältö: Toiminta avoimessa oppimisympäristössä – piirteet ja roolit

  1. Uusien työskentelytapojen mahdollisuudet työelämälle
  2. Toimintaperiaatteet, roolit
  3. Ohjaaminen ja mentorointi verkkoympäristössä
 1. PROksi-työskentelyalustan käyttökoulutus rekrytoinnin näkökulmasta
 2. Pilvityökalut-koulutus

Lopulliset aikataulut ja puhujien nimet varmistuvat kesäkuussa 2012!

Include Page
reititin:Logot
reititin:Logot