Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

...

Tekstitiedostojen luominen ja muokkaaminen on hyvin samanlaista kuin Microsoftin Wordilla tai Open Officen Writerilla. Erityisen käyttökelpoinen ominaisuus on automaattitallennus, joka tallentaa tietyin väliajoin työn alla olevaa dokumenttia.

Oleellinen piirre Google Docissa on sen yhteisöllinen ulottuvuus: palvelussa voi jakaa dokumenttejaan toisille joko liittämällä toinen henkilö dokumenttiin tai jakamalle tälle dokumentin sähköpostiosoite. Ryhmässä työskentely on helppoa, koska järjestelmässä voi useampi käyttäjä muokata dokumenttia samanaikaisesti. Dokumentin sisällöstä voi myös vaihtaa ajatuksia muiden kirjoittajien kanssa Kommentit-kentässä.

Dokumentin eri versioita on mahdollista selata. 

Googlen Docsin muihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa

  • puheentunnistus, jonka avulla voi esimerkiksi sanella opiskelijoiden tehtävät tai kokousmuistion (Chrome-selaimella)
  • haku dokumentin sisältä (työpöytäsovelluksella ja Docs for Android -mobiilisovelluksessa)
  • dokumentin päivityshistoria  

Google Docsin kaltaisiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa Microsoft Sharepoint Online.  

In English

Google Docs is an application developed by Google. Documents can be created and shared in Google Docs. It is part of Google's larger service package Drive which in turn is part of Google Workspace for Education which is aimed at academic institutions.

Creating and editing documents is done in much the same way as with Microsoft Word or Open Office Writer. One especially useful feature is automatic saving which save at certain intervals the changes made to the document being edited.

An essential feature of Google Docs is its collective nature: users can share their documents either by adding people to the document or by sending others the document web address. Collective editing is easy as several users can read and edit a document at the same time. Real-time collaboration is also supported by real-time commenting.

Other features of Google docs include

  • voice typing (Chrome)
  • search from the document (desktop, Docs for Android)
  • revision history (See new changes)

Other Google Docs type of services include Microsoft Sharepoint Online.

Osoite - Address

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use

...

Olemme muuttaneet.

We've moved


Div
classbbox
Include Page
Pilvi 1 G Suite
Pilvi 1 G Suite

...