Child pages
 • Linkkejä ja aineistoa

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width600px

HUOM! SIVU TYÖN ALLA  -- kaikki linkit eivät vielä toimi / ole olemassa ; kirjallisuustietojen merkintä epäyhtenäistä, jne.

Miten käyttää tätä sivua?

Tälle sivulle on koottu aiheittain linkkejä ja kirjalistoja. Alla on aiheenmukainen SISÄLLYSLUETTELO.

Kunkin aiheen alla on ensin KIRJALLISUUTTA JA VERKKOLÄHTEITÄ -niminen osio, johon on koottuna aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä linkkejä verkossa julkaistuihin artikkeleihin ja kirjoihin, sekä joissain tapauksissa myös muihin lähteeksi soveltuviin verkkosivuihin tai -sivustoihin. Kirjallisuuslistoissa keskeiset perusteokset (pääasiassa suomenkieliset) on lihavoitu.

Aiheesta riippuen mukana voi olla myös osio OPINNÄYTETÖITÄ, johon on pääasiassa koottu linkkejä aiheeseen liittyviin, verkossa julkaistuihin opinnäytetöihin.

Kunkin aiheen kohdalla on myös MUITA LINKKEJÄ JA AINEISTOJA -osio, johon on koottu esimerkiksi verkossa julkaistuja linkkilistoja, elokuvamateriaalia, tuotantotilastoja tai muuta aiheeseen liittyvää materiaalia, joka ei sovi yllä mainittuihin luokkiin.

Sivun lopussa on YLEISIÄ LINKKEJÄ, mm. kirjastojen verkkosivujen osoitteita sekä linkkejä erilaisten elokuva-alan toimijoiden sivuille.

Joissain tapauksissa sama kirja / linkki saattaa löytyä useamman aihealueen kohdalta.

Kaikki kirjallisuus löytyy myös yhdeltä listalta erilliseltä LÄHTEITÄ -sivulta

SISÄLLYSLUETTELO

Table of Contents

 1. OPINNÄYTETYÖ JA MENETELMÄT

Panel
title1. OPINNÄYTETYÖ JA MENETELMÄT

Include Page
l-opinnayte
l-opinnayte

Panel
titleKIRJASTOJA

Include Page
l-kirjasto
l-kirjasto

2. AUDIOVISUAALINEN MEDIAKULTTUURI 

Lähikuva-lehti

Elokuva- ja mediakulttuuriin keskittyvän Lähikuva-lehden aineistot ovat vuosikerrasta 2008 alkaen luettavissa verkossa:

http://www.doria.fi/handle/10024/45596

Lehdessä ilmestyvät aineistot julkaistaan vuoden viiveellä ja niiden katseluoikeus on rajoitettu. Metropolian koneilla ja tunnuksilla artikkeleja on mahdollista lukea.

Ilmestyneitä artikkeleita voi selata täällä:

http://www.lahikuva.org/aiemmat-numerot/

(Visuaalisen) mediakulttuurin analyysi ja kritiikki

Richard Dyer: Älä katso!

Herkman, Juha (2001): Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Seppänen Janne (2005): Visuaalinen kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Nikunen, K., Paasonen, S. & Saarenmaa, L. (2005): Jokapäiväinen pornomme: Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Sanna Karkulehto & Kati Valjus: Valtamedia / vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista

Semiotiikka

Daniel Chandler: Semiotics for Beginners (verkkosivusto: http://wwwvisual-memory.aberco.ac.uk/mediadaniel/Documents/S4B/semiotic.html)

Fiske, John (2005) Merkkien kieli: Johdatus viestinnän tutkimiseen. 

Peirce, C.S. (2001) Mikä merkki on?

Valokuva

Barthes, Roland Valoisa huone

Berger, John Toisinkertoja

Seppänen, Janne (2001) Valokuvaa ei ole. Helsinki: Musta taide / Valokuvataiteen museo.

3. MEDIAKASVATUS

Mediakasvatus

Kynäslahti, H., Kupiainen, R. & Lehtonen, M. (toim.) (2007). Näkökulmia mediakasvatukseen.
http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-1-4.pdf

Sihvonen, J. (2004) : _SILTA MAAILMOJEN VÄLISSÄ? Elokuvasta kasvatuksen mediumina_

http://widerscreen.fi/2004-3/silta-maailmojen-valissa/

Herkman, Juha (2007): Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino.

Kotilainen, S., Hankala, M. & Kivikuru, U. (toim.) (1999) Mediakasvatus. Helsinki: Edita

Masterman, Len. (1989). Medioita oppimassa - mediakasvatuksen perusteet. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto.

Mustonen, Anu (2000). Mediapsykologia. Helsinki: WSOY.

Sihvonen Jukka (2004): Mediatajun paluu. Helsinki: Like.

Herkman, Juha (2001): Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino
Nikunen, K., Paasonen, S. & Saarenmaa, L. (2005): Jokapäiväinen pornomme: Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Seppänen Janne (2005): Visuaalinen kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Anita Werner: Lapset ja televisio

Widerscreen 2/2008: Mediakasvatus

Mediakasvatukseen liittyviä tutkimuksia ja toimenpideohjelmia

Viestinnän keskusliiton mediakasvatuslinjaukset

Salokoski, T. & Mustonen, A. (2007). Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin - katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin

OPETUSMINISTERIÖ (2007): Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja osaamisen kehittämiseksi osana kansalais ja tietoyhteiskuntataitojen edistämistä

Linkkejä

Mediakasvatusseura

Mediamuffinssi

Jokelan koulusurmat mediassa

Valtion elokuvatarkastamo

4. ELOKUVAN TEORIA JA ANALYYSI

KIRJALLISUUTTA JA VERKKOLÄHTEITÄ

Elokuvateorian historiaa ja yleisesityksiä

Veijo Hietala: Tunteesta teesiin:johdatusta klassiseen ja uuteen elokuvateoriaan,

Kinisjärvi, Lukkarila, Malmberg (toim.), Elokuvateorian historia

Robert Stam, Film Theory: An Introduction

Robert Stam (toim.), Film and Theory: An Anthology (artikkelikokoelma)

Hill, John & Pamela Church Gibson (toim.) (1998) The Oxford Guide to Film Studies

Audiovisuaalinen kerronta ja elokuvan estetiikka

Henry Bacon, Audiovisuaalisen kerronnan teoria.

Henry Bacon, Seitsemäs taide: elokuva ja muut taiteet.

David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art: an Introduction

Jacques Aumont ym.: Elokuvan estetiikka

Peter Wollen: Signs and Meaning in the Cinema (suom. Merkityksen ongelma elokuvassa)

Genreteoria ja lajiluokittelut

Rick Altman: Elokuva ja genre

Bill Nichols: Introduction to Documentary (dokumenttielokuvan moodit)

Tekijänteoria ja klassinen elokuvateoria

Tarkovski, Andrei (1989), Vangittu aika. Helsinki: Love Kustannus

Bresson, Robert (1989), Merkintöjä kinematografiasta. Teoksessa Hyttinen, P. (toim.) Merkintöjä Robert Bressonista. Kokkola: Chydenius-instituutin kannatusyhdistys.

Eisenstein, Sergei (1978), Elokuvan muoto. Helsinki: Love Kustannus.

Truffaut, Francois (1989) Hitchcock. Helsinki: Love Kustannus

Pönni, Antti (2005), Uusi kirjoitus: Robert Bresson elokuvateoreetikkona. Turku: Turun yliopisto / Mediatutkimus. (Lisensiaatintutkielma)

http://www.saunalahti.fi/aponni/bresson/lisuri/

Jean Epsteinista Lähikuva 1/2009 seuraavat tekstit:

Vertov, Dziga (1984) Kino Eye: The Writings of Dziga Vertov. Toim. Anette Michelson.

André Bazin:  Mitä elokuva on? ; Elokuvan mestareita; Elokuvan lajit

Klassikkoartikkeleita myös Peter von Baghin toimittamassa teoksessa Paras elokuvakirja.

Ääni elokuvassa

Chion, Michel: Audio-vision

Weis, Elisabeth & John Belton (toim.): Film Sound: Theory and Practice

Altman, Rick (toim.): Sound Theory, Sound Practice

Bordwell, David & Kristin Thompson: Film Art - an Introduction (ääntä käsittelevä luku)

Runsaasti aineistoa myös filmsound.org -sivustolla

5. ELOKUVAN HISTORIA

Hannu Salmi: Elokuva ja historia (elokuva ja historiantutkimus)

Honka-Hallila, Laine, Pantti: Markan tähden - sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa (suomalaisen elokuvan historia)

Peter von Bagh: Elokuvan historia (yleinen elokuvan historia)

Juri Nummelin: Valkoinen hehku -- johdatusta elokuvan historiaan  (yleinen elokuvan historia)

David Bordwell & Kristin Thompson: Film History: An Introduction (yleinen elokuvan historia)

The Oxford History of World Cinema (yleinen elokuvan historia)

Who's Who of Victorian Cinema (varhainen elokuva)

Tom Gunning: Attraktioiden elokuva - varhainen elokuva, katsoja ja avantgarde. Lähikuva 2/2002.

Tom Gunning: Hämmästyksen estetiikka. Teoksessa Varjojen valtakunta (toim. Hannu Salmi & Anu Koivunen)

6. DOKUMENTTIELOKUVA

KIRJALLISUUTTA JA VERKKOLÄHTEITÄ

John Webster: Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisesta

 • Elokuvantaju-sivusto

Kurki, Eeva: (toim.) Dokumenttielokuva, todellisuuden luovaa käsittelyä (pdf-dokumentti)

 • Taideteollisen korkeakoulun julkaisema artikkelikokoelma. Kirjoittajina Kimmo Kohtamäki, Susanna Helke, Jouko Aaltonen ja Henry Bacon.

Hannamari Hoikkala: Close up - kohtaamisia dokumentaarisessa todellisuudessa

 • Artikkeli Wider Screen -verkkolehdessä 2/2006

Wider Screen 2/2004: Dokumenttielokuva

 • Wider Screenin dokumenttielokuvan teemanumero

Bill Nichols: Introduction to Documentary. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 2001.

Uudistettu laitos 2010.

 • Johtavan kansainvälisen dokumenttielokuvan tutkijan dokumenttielokuvan teoriaakäsittelevä perusteos. Erittäin suositeltava.

Eric Barnouw: Documentary - A History of the Non-Fiction Film. 2nd revised edition. Oxford:Oxford University Press 1993. (Alk. 1974).

 • Klassinen dokumenttielokuvan (tai laajemmin ei-fiktiivisen elokuvan) historia.

Susanna Helke: Nanookin jälki. Tyyli ja metodi dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu 2006.

 • Tunnetun dokumentaristin väitöskirja, jossa käsitellään kiinnostavasti mm. kysymyksiä tekijänteoriasta, dokumentaarisuuden ja fiktiivisyydenrajasta sekä tyylin merkitystä dokumentaarisessa elokuvassa.

Jouko Aaltonen:  Todellisuuden vangit vapauden valtakunnassa

 • Hyvä yleiskuvaus dokumenttielokuvakeskustelun perusteista, suomalaisten dokumentaristien haastatteluja ja lähestymistapojen tarkastelua

Capturing reality - dokumentaristien lyhyitä haastattelupätkiä

http://films.nfb.ca/capturing-reality/#

OPINNÄYTTEITÄ

Mari Clusius (2004): Totuus vai tehtävä - miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata (Helsinki: Stadia)

Sari Orkomies: Dokumentaristin eettiset valinnat (Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto.)

Taru Patanen: Dokumenttielokuvien tuotantokulttuuri (Pro gradu-tutkielma. Oulun yliopisto.

7. TV- JA RADIOHISTORIAA JA -TEORIAA


Suomeksi:

 • Veijo Hietala: Ruudun hurma

 • Juhani Wiio (toim.): Television viisi vuosikymmentä:  suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan

 • Jukka Kortti: Näköradiosta digiboksiin

 • Jarmo Viljakainen: Radiomonopolista kanavatulvaan : poimintoja Suomen radio- ja televisiotoiminnan vaiheista

 • Heikki Hellman: Koko illan ilo? : Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa

 • Pentti kemppainen: Aina soi Sävelradio : radiomusiikista musiikkiradioon

 • Vesa Kurkela (toim.): Musiikki tekee murron : tutkimuksia sävel- ja hittiradioista


Yle:


Yleisradion historia, 1. osa 1926–1949 Eino Lyytinen:"Perustamisesta talvisotaan", Timo Vihavainen:"Sodan ja vaaran vuodet" Yleisradio OY, WSOY Painolaitokset 1996.

Kähkölä, Paavo & Hemánus, Pertti (toim.): Revon haamusta taivaskanaviin. Helsinki: Hanki ja jää, 1989. ISBN 951-8916-04-7.

Zilliacus, Ville: Kaksikielinen Yleisradiomme. [Helsinki]: Yleisradio, 1988

Velander, Paavo: Kidekoneesta väritelevisioon. Helsinki: Kirjayhtymä, 1986

Yleisradio: Ohjelmatoiminnan säännöstö [Helsinki]: Yle, 1992

Aula, Maria Kaisa: Poliitikkojen ja toimittajien suhteet murroksessa? : tutkimus Yleisradion politiikan toimittajien ammatti-identiteetistä 1980-luvulla. Helsinki: Yleisradio, 1991

Kiuru, Sakari: Puhetta tuulta vastaan : Yleisradion ohjelmapolitiikan pohdintaa suurten muutosten vuosina [Helsinki]: Yleisradio, 1990

Paukku, Eero: Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö/Edita, 2004

Yle 50: ääniä ja kuvia : ljud och bild. Helsinki: Yleisradio, 1976

Hellman, Heikki: Uustelevision aika?: yleisradiotoiminnan edellytykset television rakennemuutoksessa. [Helsinki]: Hanki ja jää, 1988

Ville Pernaa: Uutisista, hyvää iltaa. Ylen tv-uutiset 50 vuotta. (2009)

Pietilä, Veikko: Tv-uutisista, hyvää iltaa: Merkityksen ulottuvuudet televisiouutisjutuissa. Yleisradion julkaisusarja, tutkimus 4/1995. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-95-0.

Helimäki, Liisa Mirjam & Pavas, Petteri & Riuttu, Pentti (toim.): Yleisön puolesta: Puheenvuoroja mediakeskusteluun. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-094-4.

Leppänen, Airi & Heino, Timo-Erkki & Mäntymäki, Eeva: Yleisradio median murroksessa. Julkaisija: Radio- ja Televisiotoimittajien liitto. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-313-5.

Mäntymäki, Eeva: Hyvinvointivaltio eetterissä: Yleisradion rakentuminen populaarien diskurssien kentillä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6657-8Teoksen verkkoversio (PDF).

Salokangas, Raimo: Yleisradion historia. 2. osa, 1949–1996: Aikansa oloinen. Helsinki: Yle, 1996. ISBN 951-43-0714-3.

Wiio, Juhani: Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-939-5.

Suomi, Vilho: Suomen Yleisradio 1926-1951. [Helsinki]: Oy Yleisradio Ab, 1951.

Jukka Kortti: Näköradiosta digiboksiin

Veijo Hietala: Ruudun hurma

Yleisradion historia 1926-96

Anthony Smith (ed.): Television: an international history

Glen Creeber (ed.) The Television Genre Book

Michele Hilmes (ed.) The Television History Book

Englanniksi

 • Anthony Smith (ed.): Television: an international history

 • Michele Hilmes (ed.) The Television History Book

 • Glen Creeber (ed.) The Television Genre Book

8. MEDIA JA YHTEISKUNTA

Mervi Pantti & Hannu Niemi, Media markkinoilla. Vastapaino 2012 (alk. 2005).  

http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=399&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 

Dahlgren, Kivistö & Paasonen:  Skandaali!  Suomalaisen taiteen ja politiikan mediakohut.  Helsinki-kirjat 2011.

http://www.helsinkikirjat.fi/lukunaytteet/skandaali-suomalaisen-taiteen-ja-politiikan-mediakohut-lukunayte 


Janne Seppänen & Esa Väliverronen:  Mediayhteiskunta.  Vastapaino 2013.

http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=409&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 


Juha Herkman:  Audiovisuaalinen mediakulttuuri.  Vastapaino 2002.

http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=120&category_id=7&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 

Juha Herkman:  Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto.  Vastapaino 2005.

http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=30&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 

Kunelius, Noppari & Reunanen, Media vallan verkoissa.  Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos 2009.  Saatavana verkossa http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65414/978-951-44-8070-6.pdf?sequence=1 

Leppänen, Heino & Mäntymäki:  Yleisradio median murroksessa.  Vastapaino 2010.

http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=370&category_id=8&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26 


 
 

Elokuvan historia, attraktioelokuva, elokuvan arkeologia

Juri Nummelin: Valkoinen hehku

Hannu Salmi: Elokuva ja historia

Tom Gunning: Attraktioiden elokuva - varhainen elokuva, katsoja ja avantgarde (Lähikuva 1/2002)

Erkki Huhtamo: Elävän kuvan arkeologiaa

Anu Juva: Valkokangas soi [elokuvamusiikin historiaa]

Ari Honka-Hallila, Kimmo Laine, Mervi Pantti: Markan tähden - noin sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa

Antti Pönni: Musiikkia silmille (artikkeli 20-luvun avantgarden yhtymäkohdista musiikkivideoon; Kaltio 4/2004)

 

Early Visual Media

Precinemahistory

 

Digitaaliset pelit, digitaalinen kulttuuri

Erkki Huhtamo: Virtuaalisuuden arkeologia - virtuaalimatkailijan uusi käsikirja (Lapin yliopisto 1995)

Erkki Huhtamo & Sonja Kangas (toim.): Mariosofia - elektronisten pelien kulttuuri (Helsinki: Gaudeamus 2002)

Lähikuva 2-3/2004 : Pelit ja pelikulttuurit (mm. Tanja Sihvosen artikkeli pelikerronan ja elokuvakerronnan suhteesta)

Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri (Turku: Faros 2006)

Audiovisuaalinen kerronta

Henry Bacon: Audiovisuaalisen kerronnan teoria

David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art : an Introduction

TV- ja radiohistoria

 

Laaja-alaisesti kirjallisuutta löytyy Kansallisen audiovisuaalisen arkiston kirjastosta (Sörnäisten rantatie 25 A, 5. krs.)

Kirjaston tietokannasta voi tehdä aiheenmukaisia hakuja.

Ja vielä kirjoja teemoittain...

Elokuvahistoriaa
Yleinen elokuvahistoria
Suomeksi:

 • Juri Nummelin: Valkoinen hehku - johdatus elokuvan historiaan** kompakti ja kattava
 • Peter von Bagh: Elokuvan historia** laajempi suomenkielinen elokuvahistoria

Englanniksi:

 • David Bordwell & Kristin Thompson:  Film history - an introduction
 • The Oxford History of World Cinema

Suomalaisen elokuvan yleinen historia:

 • Honka-Hallila, Laine, Pantti: Markan tähden - yli sata vuotta suomalaista elokuvahistoriaa
 • Suomen kansallisfilmografia 1-12** perusteelliset tiedot kaikista suomalaisista pitkistä elokuvista 2000-luvun taitteeseen asti
  • artikkeleita kunkin osan kattamasta ajanjaksosta

Suomen elokuvahistoriaan ajanjaksoja, teemoja:

 • Sven Hirn: Kuvat kulkevat ** elokuvatoiminnan alkuvaiheet suomessa
 • Hannu Salmi: Kadonnut perintö: Näytelmäelokuvan synty suomessa 1907-1916** suomalainen elokuva 1900- ja 1910-luvuilla
 • Jaakko Seppälä: Hollywood tulee Suomeen - Yhdysvaltalaisten elokuvien maahantuonti ja vastaanotto kaksikymmentäluvun Suomessa ** 20-luvun elokuvakatsomiskulttuuri
 • Kimmo Laine: Pääosassa Suomen kansa! - Suomi-Filmi ja Suomen Filmiteollisuus kansallisen elokuvan rakentajina 1933 - 1939** 30-luku
 • Jari Sedergren: Filmi poikki... Poliittinen elokuvasensuuri Suomessa 1939--1947.
 • Jari Sedergren:Taistelu elokuvasensuurista. Valtiollisen elokuvatarkastuksen historia 1946--2006.
 • Jari Sedergren, Ilkka Kippola: Dokumentin ytimessä. Suomalaisen dokumentti- ja lyhytelokuvan historia 1904--1944.
 • Mervi Pantti:  Kaikki muuttuu... elokuvakulttuurin jälleenrakentaminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvulle
 • Sakari Toiviainen:  Levottomat sukupolvet - uusin suomalainen elokuva** 1980-2000

TV- ja radiohistoriaa

Genreistä (elokuva, tv)

Hietala: Ruudun hurma
Herkman: Audiovisuaalinen mediakulttuuri
Rick Altman:  Elokuva ja genre

 
 

Column