Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width500px

Olen Antti Pönni ja toimin Elokuvan ja television koulutusohjelmassa perusopinnoista ja opinnäytetöistä vastaavana lehtorina. Vedän opinnäytetyön tekemiseen liittyviä seminaareja ja menetelmäopintoja ja pidän kursseja elokuva- ja mediahistoriasta ja -teoriasta. Olen opiskellut elokuva- ja mediatutkimusta Turun yliopistossa, jossa olen suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon.

Sivuiltani löydät tietoja pitämistäni kursseista , esseesuoritusohjeita , elokuva- ja mediatutkimukseen liittyviä linkkejä ja aineistoja , sekä opinnäytetöihin liittyviä tietoja ja ohjeita .

Puhelinnumero, sähköpostiosoite ja huoneeni sijainti löytyvät yhteystiedoista, esseesuoritusten deadlinet löytyvät esseeohjeiden yhteydestä.

Sivuilta löytyy tietoa myös muusta toiminnastani, kuten kirjoittamiani tekstejä, tietoa elokuva- ja mediatutkimukseen keskittyvästä Lähikuva-lehdestä, jonka toimituksen jäsen olen, sekä Metropolian pyöräilytoiminnasta.

Päivitän sivujani koko ajan; joillain sivuilla aineisto voi etenkin alkusyksystä olla vanhentunutta tai työn alla.

Tämän sivun osoite: https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=4719672Panel
borderColor#fff
bgColor#ffcc00
borderWidth1
titlePIKALINKKEJÄ

Valmistumisaikataulu

2019

2020-

2020

2021


Perusopintojen itsenäiset suoritukset (korvaavat ja rästisuoritukset) (Median historia, Media ja yhteiskunta, Median lait ja säännöt, Menetelmäopinnot, Opinnäytevalmiudet - rästisuoritus)
Column


Column


...