Child pages
 • Mikro-case-tuotanto

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Mikro-case on toimintamalli, jossa yhdistetään tutkimusta ammattikorkeakouluopetukseen. Mikro-casen lopputuloksena syntyy lyhyt video tai videoita aiheesta.

Tutkija/opiskelija-testituotanto

 • paikka: Tallinna
 • Aika: 24.-25.11.2008
 • perusidea: opiskelijat haastattelevat tutkijaa, joka valitsee itseään kiinnostavan aiheen. Haastattelun / keskustelun jälkeen opiskelijat tekevät tiiviissä työpajassa lyhyen ja populaarin av-esityksen keskustelun pohjalta.
 • Mukana Tallinnan yliopistosta ainakin prosfessori Mauri Kaipainen
  • ideana Tallinnassa olisi tehdä kaksi mikro-casea: 1. Holoptinen toiminta / Juhana Kokkonen ja 2. Myöhemmin valittava aihe / Mauri Kaipainen
  • opiskelijat osallistuvat workshopiin Tallinnassa, tekevät mikro-case-tuotannot valmiiksi ja kirjoittavat huomioitaan ylös konseptimaiseen jatkokehitykseen jota olisi tarkoitus jatkaa keväällä (uusien opiskelijoiden kanssa)
  • Tallinnaan tulossa: Juhana, Jussi, Markus, Tatu, Tuomo, plus muutama muu opiskelija