Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{div:id=sisalto}

h1. Tervetuloa Metropolian OpenCourseWare-sivustolle

Tervetuloa Metropolian [OpenCourseWare|http://www.ocwconsortium.org/]\-sivustolle. Sivustolta löydät Metropolian kurssimateriaaleja ja \-sisältöjä, jotka on lisensoitu  avoimella lisenssillä. Sivusto on julkisessa beta-vaiheessa ja kaikki palaute sivuston kehittämiseksi on tervetullutta. Palautetta voi lähettää Vesa Linja-aholle (etunimi.sukunimi@metropolia.fi).

Kursseihin pääset tutustumaan vasemmasta sivupalkista.

h2. Mikä on avoin lisenssi?

Avoin lisenssi tarkoittaa, että voit käyttää materiaaleja omassa opetuksessasi - ja muuallakin - ilman, että sinun tarvitsee pelätä tekijänoikeusseuraamuksia. Voit myös vapaasti kehittää materiaaleja edelleen. Kurssimateriaalit on lisensoitu Creative Commons \-lisenssillä. Kurssimateriaalin laatija saa valita, mitä lisenssiä käyttää. Tavallisimmat lisenssit ovat:
* [CC-BY|http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fi] \- Saa käyttää ja muokata vapaasti, kunhan tekijän nimi mainitaan.
* [CC-BY-SA|http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi] \- Kuten edellinen, mutta johdannaisteokset tulee jakaa lisenssillä joka on identtinen alkuperäisen teoksen lisenssin kanssa.
{div}{div:id=oikea}

{printpage:img=https://wiki.metropolia.fi/download/thumbnails/46956849/printer-7.png?nonce=1338373291209}
{addcomment:img=https://wiki.metropolia.fi/download/thumbnails/46956849/comment.png?nonce=1338374846907}
{rssbutton:img=https://wiki.metropolia.fi/download/thumbnails/46956849/application-rss.png?nonce=1338374846900}
{facebook:img=https://wiki.metropolia.fi/download/thumbnails/46956849/facebook.png?nonce=1338374846909}


{div}{div:id=vasen}

h2. Kurssisivut

{pagetree:searchBox=false\|expandCollapseAll=false}\\
{div}