Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty. Updated.

...

Palvelun kenties suurimpana ongelmana pidetään sitä, että sen tuotekehitys on ollut vähäistä 2010-luvulla. Niinpä Sitesista puuttuu edelleen esimerkiksi toiminto, jossa lukijoiden kommentit kerääntyvät kunkin sivun loppuun.   

Google Sites ei myöskään tue avointa CSS:ää. Sivun sisältöalueella tyylitiedostoa voi käyttää.Google-yhtiö julkaisi odotetun uuden version Sitesista vuonna 2016. Siihen pääse käsiksi Google Docsin polusta My Drive/Oma Drive > More/Lisää. Vanhaa Sitesia (Classic Sites) aletaan ajaa alas vuonna 2021. 


In English

Google Sites is a simple web site builder. It's based on the application titled Jotspot that Google bought in 2006.

You may build the site by using Google's templates or creating different elements (tabs, content area)  and defining attributes for them.  

In 2016, Google introduced a complete rebuild of Google Sites which is still in progress. 


Osoite - Address

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

Käyttökohteita - Targets of use

...