Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Et joudu, sillä Facebookissa voi perustaa ryhmän (group), johon voi liittää jäseniä tai siihen voi liittyä ilman, että jäsenet ovat ryhmän perustajan "kavereita". Facebookissa ja Google Plussassa +:ssa voi myös perustaa sivun merkkisivun (page) siten, että sivun perustaja on täysin anonyymi. Sivut Merkkisivut (pages) näkyvät aina koko maailmalle, kun taas ryhmissä (groups) ja yhteisöissä (communities) näkyvyyttä voi säädellä.

3. Jos perustan opintojaksoa varten Facebook-ryhmän, näkevätkö ryhmässä olevat opiskelijat yksityisen profiilini?

...

Ei näe, mikäli profiili on määritetty yksityiseksi.

5. Kannattaako opetuksessa käyttää Facebookin ryhmiä (groups) Google+:n yhteisöjä (communities) vai Facebookin ja Google

...

+:n merkkisivuja (pages)?

Ryhmät ja yhteisöt sopivat paremmin opetukseen ja niiden näkyvyyttä voi säädellä. Sivut taas kannattaa perustaa opintojakson, koulutusohjelman tai oppilaitoksen ulkoista markkinointia tukemaan.