Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

div
classbox
  • Pilviperiaatteella toimivia yhteisöpalveluja
    käytetään aina omalla vastuulla. 

...