Child pages
  • Kilometrikisa 2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Pyöräilykuntien verkoston (Poljin) organisoimassa Kilometrikisassa työpaikat ja muut yhteisöt kilpailevat keskenään siitä kuka ajaa osallistujaa kohden eniten kilometrejä polkupyörällä ajalla 1.5.-30.9 (tänä vuonna kilometrien kirjaaminen alkaa siis jo toukokuun alussa, joten myös TDM-kilsat saadaan mukaan).

Alla kisan verkkosivuilla julkaistut ohjeet ja säännöt:

...