Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Englannin kielinen julkaisu Cultural Manager 2020. Visions of Future (Eds. Halonen&Hero) 2011 julkaistaan tuottaja2020.metropolia.fi -nettisivuilla 29.9.11. Julkaisu menee painoon samana päivänä. Sitä painetaan Kulttuurituotannon alan kansainvälistä konferenssia Encatcia (http://www.encatc.org/pages/index.phpImage Removed) varten.

20.9. Tutkijaklubin tapaaminen

...

Katri Halonen vierailee OKM:n seminaari Turussa Luova tulevaisuus 30.8.2011. Matriaalit osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2011/08/Ennakointiseminaari_2011/Ennakointiseminaari_2011x_Luova_tulevaisuus.htmlImage Removed

LM Hero vierailee Helsingin kaupungin kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivillä aiheena: Tuottaja2020 - tulevaisuuden suuntaviivoja. Tulevaisuusajattelua nuorisotyöhön?

...