Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Tuottaja2020 artikkeli " Kulttuuritapahtuma luo uutta työtä" (Pekka Uotila) julkaistaan Länsi-Savo -lehdessä: http://tuottaja2020.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/katalysoi/Uotila_lansi_savo_11_10_2011.pdfImage Removed

Lokakuu 2011:

...