Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Maaliskuu 2012

Hankkeen loppuarviointi käynnistetään 22.3.2012: aloituskyselelyt tuotetaan kohderyhmille.

Tuottaja2020 osallistuu kolmen palvelumuotoiluhankkeen loppuseminaariin "Design Bites" Laureassa 21.3.2012.

Tuottaja2020 osallistuu Opetushallituksen järjestämään seminaariin 15. - 16.3.2012, jossa jaetaan hankkeiden hyviä käytäntöjä.

Tuottaja2020 loppuseminaari pidetään Helsingissä 14.3.2012. Loppuseminaarissa julkaistaan Tuottaja2020 -kokoomateos "Kurkistuksia tuottajan tulevaisuuteen" (608 s.,)

Tuottaja2020 kehittäjäseminaari: Duaalista duettoon - pidetään Helsingissä 14.3.2012. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu kohtaavat opinnäytetöiden merkeissä.  

Metropolian Studia Generalia -luento. Kaikille avoin, kuuntelijat lähinnä Metropolian eri kulttuurialojen opiskelijoita. Kulttuurin tulevaisuus tuottajan silmin. (Katri Halonen) 2.3.2012 klo 13-16.

Kaikki Tuottaja2020 -julkaisut on nyt 12.4.2012 julkaistu. Niitä on yhteensä 12 kappaletta. Suurinta osaa on jo käytetty opetuksessa, kulttuurilaitosten strategiasuunnittelussa, opinnäytteiden lähteinä, poliittisen päätöksenteon pohjana, ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien suunnittelun pohjana  jne. Lue niitä Tuottaja2020.metropolia.fiKatri Halonen 2.3.2012

Helmikuu 2012

Tuottaja 2020 herätteli sosiaali- ja terveysalan amamttilaisten ajatuksia kulttuurin värittämästä tulevaisuudesta. Tilaisuuden tavoitteena oli tarjota foorumi Metropolian Terveys- ja hoitoalan sekä Hyvinvointi ja toimintakyky tulosyksiköiden päälliköille ja Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan esimiehille kokoontua pohtimaan teemaa: Tulevaisuuden osaaja ja työympäristö.  10.2.2012 klo 8:30 -15:45 (Katri Halonen)

Tuottaja2020 vieraili Ludwigburgissa Saksassa kansainvälisellä cultural management -opiskelijoiden intensivikurssilla 22.2. - 25.2.2012. (Juha Iso-Aho)

Tuottaja2020-hanketta esiteltiin 23.2.2012 37 opiskelijalle ja heidän opettajilleen, jotka tulivat Saksasta, Bulgariasta, Puolasta ja Suomesta. Päivä koostui kahdesta johdantoluennosta ja iltäpäivän mittaisesta tulevaisuustyöpajasta. Osallistujille jaettiin oppimateriaaliksi hankkeen Visions of Future Cultural Manageer 2020  -teosta. (Juha Iso-Aho)

Tuottaja2020 pitää tulevaisuusverstaan Lasipalatsissa Luovalla Kohtaamispaikalla 1.2.2012 (LM Hero).

"Tuottaja2020. Kurkistuksia kulttuurituotannon tulevaisuuteen" menee painoon. 608 sivuista kirjaa painetaan 2500 kappaletta. Kirja julkaistaan loppuseminaarissa 14.3 ja jaetaan osallistujille ja yhteistyökumppaneille.

Opinnäytetyö "festivaaliruoan tulevaisuus" (Joonas Helander) tarkastetaan Metropoliassa.

Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen hankehallinnon välineenä. (LM Hero) menee oikolukuun.

Tuottaja2020 tilaa opinnäytetyön MAMKin opiskelijalta. Ohjaajana Pekka Uotila.

Tammikuu 2012

Koulutuksen suuntaviivoja (Cuporen tuottama julkaisu) menee taittoon.

Tuottaja2020 tutkijat tuottavat kalvosarjan: Hankkeen tulokset ja toimenpiteet.

Loppujulkaisun tekstit tulevat valmiiksi ja loppujulkaisu menee taittoon.

Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi (LM Hero) menee taittoon.