Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

26.4: Valmista kauraa. Sovitaan tehtävät asiat 24.4. tunneilla

Sisällöt

Työpäiväkirja

...

19.4.

...

Rakennettiin sivustosta paperiproto, jota testattiin kolmen testihenkilön kanssa:

...

AD on ollut tämän päivän poissa, joten visuista ei ole oikein tietoa. Lupasi hoitaa asiaa viikonloppuna. Joonas tutkii muita aiheeseen liittyviä sivustoja ja ideoi SoMen käyttömahdollisuuksia. Kuvituskuvat pitäisi saada Joulupolku ry:ltä

...

24.4.

...

Axure-protoon päivityksiä:

...