Child pages
  • 2012-04-11 - Hubilla tilannepalaveri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Vastuut vielä epäselvät Jennin ja Aimen osalta.

Hubin Vyyhti-roadmap

23.-25.4. Art of Hosting 
Hubin sisäistä aktiviteettia: Strategiapäivät - huhtikuun loppu?
Hubin sisäistä aktiviteettia: Vyyhti next steps 3.5. klo 13-15

8.5. Vyyhti-aamiainen, jonka jälkeen Helsingin yrittäjien tapahtuma: Yritystä Stadiin, http://www.yritystastadiin.fi.
Hubin sisäistä aktiviteettia: Host away days 18.-19.5. 

11.6. Host-työpaja Helkalle
Hubin sisäistä aktiviteettia: 18.6. Helkan koulutuksen arviointi

Host-työpajat syksyllä 12.9, 10.10, 14.11, 12.12. (nämä ovat alustavia päivämääriä)
Koulutuskokonaisuus voisi olla nimeltään: Verkostot käyttöön - millä resursseilla? Osallistava johtaminen

  • Hub Helsingin host-tiimi tapaa joka päivä uusia ihmisiä, jotka tulevat eri taustoista. Hostien tehtävä on luoda yhteyksiä näiden  ihmisten ja heidän verkostojensa välille. Olemme tehtävässämme huomanneet, että samanhenkisillä ihmisillä on valtava määrä hyviä ideoita, joiden pohjalta rakentaa yhteistyötä. Usein haasteeksi osoittautuu yhteisten ajatusten ja ideoiden siirtäminen käytännön toimintaan. Tällöin kokemus verkostojen välisestä ongelmanratkaisusta tulee tarpeeseen: osallistavan johtamisen työkalupakki luo toimintaa verkostojen välille ja pitää yhteisen tekemisen käynnissä.
Hubin Vyyhti-haasteet

Tiedotus, kohderyhmien määrittelyt ja aktivointi, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistujat

...