Child pages
 • 2012-04-05 Vyyhti-viikkopalaveri

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Paikka: Vyyhti HQ

Paikalla: Milla, Jussi, Susanna

Asiat:

Tilannekatsaus

Sähköiset jumppakerhot, Jussi:

Kevään toteutukset vedetty läpi. Kokonaisuutena mainio oppimiskokemus myös kouluttajalle itselleen!

Osallistujatietoja

  • yhteensä 23 henkilöä
  • yksittäisiä jumppakäyntejä oli 57, keskimäärin 9,5 osallistujaa per jumppa
  • yksi kunniajumppaajan arvonimen ansaitseva osallistui kaikkiin kuuteen kertaan
  • yksittäisessä jumpassa käyneitä oli kuusi
  • kahden kerran kävijöitä oli kahdeksan

Palautteen keruu ja analysointi

  • Opintojakso/koulutuspalautteissa kaikkien jumppien kaikkien osa-alueiden keskiarvo on 4,2 (skaala 1-5).
  • Numeraalisista arvioinneista parhaimman keräsi Ajanhallinta keskiarvolla 4,59 ja Twitter ka 4,6. Blogijumppa sai alimman keskiarvon 3,4.
  • Blogityöpajan keskihajonta oli suurin; Twitter-työpajassa pienin.
  • Yksittäisistä kysymyksistä "Opin hyödyllisiä asioita" -keskiarvon huippu 4,75 oli Google Docs -jumpassa. Blogityöpajassa sama kysymys sai keskiarvoksi 3,67
 • Koulutustunteja kertyi yhteensä 171 tuntia eli 24 työpäivää
 • Siirtovaikutusseurantakyselyt lähetetään n. 6 vkoa jumppiin osallistumisista
Minun tapahtumani (Susanna)
 • Toinen lähipäivä yhdistystoimijoille 8.5.2012
 • Alueellisen kaupunkikulttuurin tuotannon rautalankamallin luominen työvälineeksi kaupunginosien ja kyläyhdistysten tapahtumatuotantoon ja tuotantoon liittyvään yhteistoimintaan.
 • Palautteita saatu toistaiseksi vain vähän (ensimmäisestä lähipäivästä).
 • Järjestyksenvalvonnan ja EAI-kursseihin osallistuminen kulttuurituotannon ko:n kanssa yhteistyössä.
Vyyhtipeli (Susanna)
 • Livepeli 12.5. Arabianrannan Katutaidefestivaalien yhteydessä. Ilmoittautumisdeadline 2.5.
Shared Gems 2012
 • Tuotantopalaveri to 12.6. klo 9:00
 • Ilmoittautumiset auki 21.5. asti, tällä hetkellä 35% yleisökapasiteetista täynnä.
 • Puhujat ok, paneeliin vahvistetaan loput myöhemmin
 • Aija tuottaa speed networking -iltaan yritysyhteistyökumppaneita
Yrittäisinkö? -kesäopinnot
 • Suunnittelu: ennakkotehtäviä vaille valmis.
 • Ilmoittautumiset: 19 hlöä, vielä max. 21 paikkaa.
 • Infoasiat: Infopaketti lähetyskuntoon pääsiäisen jälkeen.
Maksatuskausi III (1/2012)
 • Dokumentaatio, maksatusaineistot
 • Seurantaraporttiaineiston valmistelu
Tulevat toteutukset
 • Shared Gems 2013 -suunnittelu
 • Julkaisun suunnittelu
Sovittu:

*Sähköiset jumppakerhot: julkaistaan käytetyt materiaalit

  • Palautteen keruu ja analysointi: julkaistaan uutinen tilastoineen ja raportoidaan asianmukaisesti
  • Jatkokehitys: pohdittavana
 • Vyyhtipeli: livepeli 12.5.
 • Shared Gems 2012:
  • Tuotanto: iltaohjelma ohjatun speed networkingin jälkeen, pidetään yksinkertaisena mutta luovana.
  • Tuotantokokouksessa 12.4. sovitaan asiat.
 • Yrittäisinkö? -kesäopinnot
  • Infoasiat: Milla ja Elena työstävät info- ja ennakkotehtäväpaketin, lähetetään 24.4. ilmoittautuneille (jos paikkoja jää, jälkilähetys jälki-ilmoittautuneille)
 • Maksatuskausi III (1/2012)
  • Dokumentaatio: Google Docs -aineistojen backupit suoritetaan kerran kuussa.
  • Maksatusaineistot: Susanna kerää tuntiseurannat. Mikalta saatava työsopimusten kopiot pikaisesti.
  • Seurantaraporttiaineiston valmistelu: Milla ja Susanna tarkastavat kooste-excelin ja arkisto- / osallistujalistojen tiedot vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon osalta kesäopintojen päätyttyä 20.6.2012 alkaen, Milla syöttää numeraaliset aineistot EURA-järjestelmään koostetilastoista.
Tulevat tapahtumat
  • Shared Gems 2013 -suunnittelu: KV-verkostoitumistapahtuma syksyllä 2013. Yhteistyö ECBNetworkin kanssa. Budjetti hyväksytettävä ohjausryhmässä 6.6.2012. (Milla) Tämän vuoksi pikaisesti vuoden 2012 kv-matkabudjetti kasaan (Metropolian osalta), ylijäävä osuus ohjataan kv-tapahtumaan.
  • Wikitilan muutokset: teema vaihdettava, jotta restrictionit toimivat (Jussi)
  • Julkaisun suunnittelu: Aloitetaan hahmottelu kevään 2012 aikana omassa wikityötilassaan
  • Syksyn opintojaksojen suunnittelu ja markkinointi (Luovan yrittäjyyden perusteet + Leipää kulttuurista!)
  • Hub+Vyyhti-aamiaisen ajankohta muuttunut! Vanha 24.4., UUSI: 8.5. (Milla, Aija, tiedotus)
Kevätretki
  • ma 14.5.2012 Kaisaniemen puutarhaan (Susanna lähettää kutsun)