Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 11

Ds8Q0V <a href="http://bbaoxczcbkjz.com/">bbaoxczcbkjz</a>

Kukin työpari valitsee julkisen tilan tai tapahtuman, joka on kohderyhmän suosima. Esimerkiksi: leikkipuisto, hoplop, mitä tapahtumia on ennen ensi tapaamista?

-> ideointisessio

Materiaali

Lukekaa ensin suoraa havannointia koskeva artikkeli: Direct Observation. Esityksessä on tuotava esille se, että olette perehtyneet artikkeliin.

Ryhmät ja paikat:

Heureka: Annika, Ville ja Elias
Tennispalatsi: Viljami ja Joonas
Kirjastot: Heidi ja Oona
Kamppi: Sonja ja Ilkka
Kallion 2. linjan leikkipuisto: Ville ja Maija
Johto-Cafe: Emma ja Virpi
Pekka: Pelitapahtuma

Havannointi

Kukin pari havannoi kohdetta kahden tunnin ajan. Tehkää nopeita muistiinpanoja ja piirtäkää luonnoksia tilassa tapahtuvista asioista. Mahdollisuuksien mukaan käyttäkää videokameraa ja ottakaa valokuvia (ei mahdollista kaikissa paikoissa).

Kiinnittäkää huomiota erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin, joita tilassa tapahtuu.

 • Millaisia ne ovat?
 • Montako ihmistä niihin osallistuu?
 • Minkä toimintojen / esineiden ympärille ne keskittyvät?
 • Miten ne syntyvät?
 • Kuka ja miksi tilanteet aloittaa?
 • Miten tilanne raukeaa?

Raportointi

Käykää läpi muistiinpanojanne ja miettikää, mitä olette havainneet tähä mennessä. Mitä tapahtumia / tarpeita / tavoitteita tilassa kävijöillä on? Nousiko jokin asia muita merkittävämmäksi?

Tehkää havannoista esitys, jossa on ainakin seuraavat asiat:

Perustiedot:

 • minkä tilan valitsitte ja miksi?
 • itse piirtämänne pohjapiirros / kartta paikasta; luonnoksia, valokuvia, videoita...
 • sanallinen (ja jos mahdollista, visuaalinen) kuvaus paikasta: miltä tila näyttää ja kuulostaa, miten tilaa käytetään, millainen tunnelma paikassa on jne

Havainnot:

Kuvailkaa, mitä havaitsitte: ketä tilassa oli (ikä, sukupuoli, edustavatko jotain tiettyä ryhmää?), paljonko kävijöitä, mitä tilassa tapahtui ja mihin vuorokaudenaikaan? jne.

Omat tulkinnat havannoista:

 • Miksi tapahtui: mikä oli ihmisten motivaatio toimia siten kuin toimivat?
 • Mitä toistuvia "kaavoja" havaitsitte ihmisten toiminnassa? Toimivatko jotkut kävijät poikkeavasti?
 • Kohdeltiinko joitakin kävijöitä eri poikkeavasti? Miksi?
 • Oliko tilassa yhteisöllisiä elementtejä? Millaisia? Miksi ne olivat sellaisia?
 • Puuttuiko tilasta jotain?

Esittäkää ainakin yksi keskeinen periaate, joka mielestänne ohjasi tilan käyttöä -> ymmärtäkää eri ryhmien tavoitteet tilan käytölle