Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width600px
Blog Posts
10
10
labelsamp10
Column
Panel
borderColor#E0E96E
bgColor#E0E96E
borderWidth1px

AMP on VIDEOSin alahanke, jossa keskitytään mobiilivideon ja muun av-materiaalin käyttöön tutkimuksessa ja opetuksessa. Hanke on saanut rahoitusta Helsingin kaupungin innovaatiorahastolta.

Microjournal-kehitystyö

Testituotannot

Slush Helsinki -tuotanto
Online-palvelut mobiilissa ammattikäytössä
Mikro-case-tuotanto

Tallinnan työpajan valmistelut (marraskuu 2008)

Työpajan aikataulu
Mukaan otettava kalusto

Tallinnan työpajan aikaansaannokset