Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Section
Column
width400px
Blog Posts
5
5
spaceskult,voimaa,metropolis,kulttuurisilta5
Recently Updated
spaceskult
Column


Panel
borderColor#ffcc66
bgColor#ffcc66
borderWidth1px

Tervetuloa Kult / Kulttuurin ja luovan alan klusterin tutkimus- ja kehitystoiminnan wikiin. Käytämme tätä wikiä toimintamme suunnitteluun ja organisoimiseen. Kaikki halukkaat voivat osallistua wikin ja toiminnan kehittämiseen.


Panel
borderColor#ffcc88
bgColor#fff

Kehittävän hanketoiminnan valmistumassa oleva uusi wiki-sivusto

KEVÄÄN 2012 aikatauluja

 • TKI-tiimin tapaamiset keväällä 2012

 • ke 18.1. klo 12-15 Hämeentie 161 uuden puolen neukkari H2007
 • ti 7.2. klo 13-16 Hämeentie 161 auditorio: teemailtapäivä tki-työn ja opetuksen integroinnista
 • ti 20.3. klo 13-16 Lummetie 2 iso neuvotteluhuone IAD362
 • viikolle 16 suunnitteilla tutustumismatka
 • ti 5.6. klo 13-16 Arabiankatu 2
 • TosiPron kevät 2012

 • ti 17.1. klo 9.15-11 Hämeentie 161 uuden puolen neukkari H2007
 • ti 21.2. klo 9.15-11 Arabiankatu 2
 • ti 13.3. klo 9.15-11 Hämeentie 153b Tuottamo neuvottelutila Venus
 • ti 24.4. klo 9.15-11 Lummetie 2 iso neuvotteluhuone IAD362
 • ti 12.6. kesäkauden avajaiset varaa alustavasti koko päivä

Panel
borderColor#ffcc88
bgColor#fff

Kulttuurin ja luovan alan TKI-toiminta

Kehittävä hanketoiminta (www.metropolia.fi)

Julkaisut (www.metropolia.fi)

Tekemisen tyyli -projektikäsikirja

Valmistelurahoitushaku, kevät 2012

hakulomake | hakuohje


Panel
borderColor#ccc
bgColor#fff
titleBGColor#ccc
borderWidth1px
titleOpiskelu ja T&K-toiminta

Panel
borderColor#ccc
bgColor#fff
titleBGColor#ccc
borderWidth1px
titleHankkeet

Panel
borderColor#ccc
bgColor#fff
titleBGColor#ccc
borderWidth1px
titleT&K-toiminta

Panel
borderColor#ccc
bgColor#fff
titleBGColor#ccc
borderWidth1px
titleT&K-tiimin keskustelut

Panel
borderColor#ccc
bgColor#fff
titleBGColor#ccc
borderWidth1px
titleIhmiset