Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Vuoden ensimmäisen uutiskirjeen aiheina:

  • Liikkuvaa arkea muotoillaan Vantaan Designikkunassa 28.2.-4.3.2012
  • Malmin Yhteiset asemat -kehitystyön tähänastisia hedelmiä
  • Tulevat tapahtumat

Lue kirje kokonaisuudessaan