Child pages
 • Opintojaksopalaute ja seurantakysely

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Info

Excerpt

Vyyhti-koulutusten opintojaksopalautteen ja seurantatutkimuksen kyselylomakkeiden suunnitteludokumentti.

Opintojaksopalautteen kysymykset

Tämä palaute pyydetään kaikilta Vyyhti-koulutuksiin osallistuneilta heti koulutuksen jälkeen. Tavoitteena on saada tuoreet tunnelmat jakson sisällöstä ja hyödyllisyydestä.

Panel
 1. Opintojakson / koulutustilaisuuden tavoitteet olivat selkeät
 2. Koulutuksen toteuttamistapa tuki oppimistavoitteitani
 3. Koulutuksessa käytetyt menetelmät olivat tarkoituksenmukaisia
 4. Opin opintojaksolla hyödyllisiä asioita
 5. Koulutuksen vaatimustaso oli sopiva
 6. Koulutuksen kuormittavuus oli sopiva
 7. Koulutus oli järjestetty hyvin
 • Mille jaksolle osallistuit?
 • Vapaa palaute

Siirtovaikutustutkimuksen kysymykset

Näillä kysymyksillä halutaan selvittää, oliko Vyyhti-koulutukseen osallistumisella pitkäkestoisia vaikutuksia. Kysely lähetetään osallistujille esim. 1-2 kuukauden kuluttua varsinaisen koulutuksen päätyttyä.

Panel
 • Mihin Vyyhti-hankkeen järjestämään koulutukseen tai opintojaksoon osallistuit?
 1. Käsitelty aihe oli minulle entuudestaan tuttu
  • Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen myönteisesti, oliko aiemmin oppimastasi sinulle hyötyä?
 2. Osallistuin koulutukseen aktiivisesti
 3. Koulutus oli yhteistoiminnallista
 4. Koulutus oli tarkoituksenmukaista
 5. Oppimistehtävät olivat mielekkäitä
 6. Kokonaisuus oli minulle mielekäs
 7. Olen hyödyntänyt opittuja tietoja ja taitoja aktiivisesti
 8. Mitä kehitettävää koulutuksessa mielestäsi olisi?
 9. Aiotko syventää koulutuksessa käsitellyn aihepiirin tuntemusta?

Siirtovaikutustutkimuksen kysymykset, versio 2:

Näillä kysymyksillä halutaan selvittää, oliko Vyyhti-koulutukseen osallistumisella (pitkäkestoisia?) vaikutuksia. Kysely lähetetään osallistujille esim. 1-2 kuukauden kuluttua varsinaisen koulutuksen päätyttyä.

Vastausten skaala 1-5 (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä)

Panel
 • Mihin Vyyhti-hankkeen järjestämään koulutukseen tai opintojaksoon osallistuit? (+Aihe, päivämäärä?)
 • Oletko Yrittäjä, Yhdistystoimija, Opiskelija
 1. Käsitelty aihe oli minulle entuudestaan tuttu
 2. Osallistuminen avarsi yleisesti käsitystäni koulutuksen aihepiiristä
 3. Osallistuin aktiivisesti (olin läsnä/esitin kysymyksiä/osallistuin ideointiin ja keskusteluun)
 4. Koen, että sain koulutuksesta irti sen mitä halusinkin
 5. Koen innostuneeni käsitellystä aiheesta osallistuessani koulutukseen
 6. Koen, että sain uutta tietoa
 7. Koen, että opin uusia taitoja
 8. Motivaationi syventää koulutuksessa käsitellyn aiheen tuntemusta kasvoi
 9. Olen hyödyntänyt opittuja tietoja / taitoja koulutuksen jälkeen
 10. Olen käyttänyt oppimiani uusia taitoja ammatillisesti
 11. Olen soveltanut saamaani uutta tietoa ammatillisesti
 12. Osallistumisen aikana tutustuin uusiin ihmisiin, joihin olen pitänyt yhteyttä ammatillisesti
 13. Vapaakenttä: mitä muuta hyötyä koet saaneesi osallistumisesta?
 14. Koen, että osallistumisesta oli minulle hyötyä ammatillisesti
 15. Koen, että osallistumisesta oli minulle hyötyä henkilökohtaisesti
 16. Motivaatiooni osallistua koulutukseen perustui maksuttomuuteen
 • Haluan saada tähän kyselyyn pohjautuvan Vyyhti-hankkeen tutkimusraportin itselleni sähköisessä muodossa (ilm. 2013) email-osoitteeseen...

Siirtovaikutustutkimuksen kysymykset, versio 3:

Vastausten skaala 1-5 (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä)

Panel
 • Mihin Vyyhti-hankkeen järjestämään koulutukseen tai opintojaksoon osallistuit? (+Aihe, päivämäärä?)

Tausta, 5-skaala (paitsi kysymys 1.)

 1. Oletko Yrittäjä, Yhdistystoimija, Opiskelija / muu (kohderyhmä)
 2. Koulutuksen aihe oli minulle ennestään tuttu (mittaa koulutuksen hyötyjä noviisien ja kokeneiden välillä)
 3. Koulutus vastasi odotuksiani (vastasiko koulutus/muu viestinnässä annettuihin lupauksiin)
 4. Osallistuin koulutukseen aktiivisesti (onko aktiivisuuden ja saadun hyödyn välillä yhteyttä? Loiko koulutus yhteistoiminnallisuutta?)
  1. (olin läsnä/esitin kysymyksiä/osallistuin ideointiin ja keskusteluun)

Tiedot (mittaa koulutuksen syvyyttä), 5-skaala

 1. Koulutus laajensi käsitystäni aihepiiristä
 2. Tiedän aiheesta enemmän nyt kuin ennen koulutusta

Taidot (mittaa käytäntöön siirtynyttä osaamista), 5-skaala

 1. Koulutus oli käytännönläheinen
 2. Käytän koulutuksessa opittuja taitoja toiminnassani

Motivaatio (mittaa koulutuksen kiinnostavuutta), 5-skaala

 1. Koulutus lisäsi kiinnostustani aiheeseen
 2. Olen perehtynyt aiheeseen itsenäisesti koulutuksen jälkeen

Verkostot (mittaa luotuja kontakteja), 5-skaala

 1. Koulutus auttoi verkostoitumaan
 2. Pidän yhteyttä ihmisiin, joihin tutustuin koulutuksessa

Muu, avoimet

 1. Mitä muuta hyötyä koet saaneesi osallistumisesta? (mittaa muita vaikutuksia)
 2. Haluan saada tähän kyselyyn pohjautuvan Vyyhti-hankkeen tutkimusraportin itselleni sähköisessä muodossa (ilm. 2013) email-osoitteeseen...