Child pages
  • 2012-01-20 Leipää kulttuurista -opintojakson kehittämispalaveri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Aihe: Syksyn 2012 opintojaksototeutus kulttuurialan opiskelijoiden oman osaamisen tuotteistamisen teemasta.
Käsiteltiin eri osakokonaisuuksien toteutusmahdollisuudet ja vastuutukset.

Sovittu:

  • Virtuaalipainotteisen opintojakson onnistuminen vaatii muutamia lähiopetuskertoja, tämän onnistuminen vaatinee lauantaiopetusta, mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään opetuksetonta viikkoa (42) lähiopetuksessa. Vyyhti selvittää aikataulut muilta koulutusohjelmilta.
  • Viestinnästä mukaan tulee lehtori Raisa tekemään yhteistyötä Leenan kanssa.
  • Pilotoinnin kustannukset sekä markkinointitoimenpiteet Vyyhtin vastuulla.
  • Ehdotettiin pilotin nimeksi Leipää taiteesta!
  • Seuraava kokous naistenpäivänä 8.3. kello 14:30, jolloin sovitaan jatkot, täsmennetään sisältökysymyksiä, sekä sovitaan kuka toimii jakson vastuuopettajana (=emännöi kokonaisuuden)