Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Liikkuvan Arjen Design esittäytyy Kauppalehden välissä julkaistussa Metropolian Energisoiva kumppani -liitteessä. Tänään ilmestyneen liitteen sisältönä ovat mm. Metropolian World Design Capital -hankkeet ja työelämän kanssa tehty yhteistyö. Tutustu LAD-artikkkeliin (s 4) ja muuhun liitteen sisältöön täällä.