Child pages
  • 2012-01-13 Vyyhti ja Siba Arts Management

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Excerpt

Keskusteltiin opiskelijoiden osallistumisesta Shared Gems 2012 -peliseminaariin sekä laajemmin yrittäjyysaiheisten opintojen toteuttamisesta

Paikka: Vyyhti-toimisto
Aika: 10-11:30
Läsnä: Milla, Jussi, Tanja (Siba)

Keskusteltiin: Yrittäjyysopinnoista, yhteistyöstä ja kehittämisestä.

Sovittu: Milla lähettää tarkempaa tietoa Shared Gems 2012 -seminaarista ja osallistujakiintiö varataan sibalaisille. Samoin sovittiin, että Vyyhti saa tietoa Siban/Arts Managementin avoimen tarjonnasta, jota voi suositella sitä tarvitseville, Vyyhti-koulutuksiin osallistuville.