Child pages
  • 2011-12-12 Projektiryhmän 6. kokous

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Paikka: Bulevardi 29

Aika: 10-12

Läsnä:

Milla Laasonen, Metropolia
Susanna Snellman, Metropolia
Jussi Linkola, Metropolia
Sami Oinonen, Hub-Helsinki
Päivi Savolainen, Helka ry
Pirjo Tulikukka, Helka ry

Asialistalla

1. Vuosiraportointi

Milla esitteli eurajärjestelmän numeraalista seurantaa.
Googledocseissa yhteistoiminnallisesti työstettävä väliraportointi 2011 toimii hyvin.
Milla editoi tarvitttaessa tekstiä. Täydentämiseen aikaa vielä 13.12 asti.
Docseissa saatavilla myös tulevien vuosien väliraportointipohjat.

Keskusteltiin yhteisesti hankkeeseen liittyvästä raportoinnin painavuudesta ja rakenteista.

Uusien toimijoiden yhteistyöstä vuosiraportointiin tarvitaan y-tunnus ja maininta kokonaisuudesta, johon
toimija kuuluu. Raportoinnin kannalta on hyvä pitää itsellään ajantasaista listausta yhteistyötahoista.

2. Itsearviointi

Käytiin lävitse itsearviointikysymyksiä.

Itsearviointilomakkeen pohjalta toteutetaan sähköinen vastauslomake.
Milla pohtii, jos melko raskasta lomaketta voitaisiin vielä hiukan keventää.

Itsearvioinnin jälkeen pohditaan hankkeelle ulkopuolisen henkilön kanssa tuloksia yhdessä.
Väliraportin liitteeksi laitetaan itsearvioinnista kooste.

Aikataulu:

Tammikuussa itsearviointikysely ulos
Helmikuulla yhteinen tulosten arviointi ja keskustelu aiheesta

3. Muut asiat

Koko budjetista on toteutunut ensimmäisen maksatushakemuksen jälkeen 3%
Ensimmäisessä maksatushakemuksessa omarahoitustoteuma on 14% koska kaikki
kustannukset eivät olleet selvillä. Asia korjataan seuraavan maksatuksen yhteydessä.
Piialta terveisiä, että maksatushakemusasiat ovat hoituneet oikein hyvin.
Puhuttiin myös hylätyistä kustannuksista. Pia Pulli osaa kertoa hylättyjen kustannusten perusteista.

Syyskuu-joulukuun loppu 2011 uusi maksatusjaksu. Tammikuun loppuun mennessä kaikki materiaalit
Pia Pullille.

Susanna selivittää Pia Pullin joululomien ajankohdat ja lähettää kaikille tiedoksi.

Pia Pulli voidaan pyytää tammikuussa mukaan projektiryhmän kokoukseen.

Keskusteltiin 14.2 pilotoitavasta yrittäjäaamiaisesta. Aamiaisbrunssikokonaisuus
pilotoidaan Arabianrannassa. Tuottajana Aija Korhonen. Pohdittiin mahdollista yrittäjäaamiaisten tuottamisen yhteistyötä
Hub-Vyyhti. Ainakin näkökulmien jakamista. Pohdittiin, että Aijasta tulisi yrittäjäaamiaisten host.

Helka ry kyseli mikrokirjan aikatauluista. Jussi kertoi, että on mahdollista saada ainakin Helkan artikkelit luettavaksi
ennen joululomia. Mikrokirjan toimittamisprosessi on hyvällä mallilla.

Tulevia kokonaisuuksia Metropoliassa

1.6 peliseminaari

Kesäopintokokonaisuus kesäkuussa 2012 Metropoliassa

2013 syyskuussa kansainvälinen verkostoitumisseminaari

Vuoden 2012 alustavasti sovittuja kokousaikoja

23 tai 24.1 Pia Pullin kanssa maksatusasioiden paketointikokous.

16.2 palaveriaika perutaan

28.2 itseartiointilomakkeen purku  kello  9-13.00

19.3 kello 10-12 projektiryhmän kokous

16.4 kello 10-12 projekrityhmän kokous

28 tai 29.5  Pia Pullin kanssa yhteinen kokous.
(tiistaisiin kokousten täytyy päättyä ennen 14.00).