Child pages
  • 2011-11-21 Projektiryhmän 5. kokous

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Projektiryhmän kokous 21.11.2011

Helka ry
Ruoholahdenkatu 10 b, Helsinki

Läsnä:

Pirjo Tulikukka (Helka ry)
Päivi Savolainen (Helka ry)
Milla Laasonen (Vyyhti)
Jussi Linkola (Vyyhti)
Susanna Snellman (Vyyhti)

Tilannekatsaus toteuttajittain

o   missä mennään

Helkan kuulumiset:

Tulevaisuusverstas onnistui hyvin ja seuraava yhteistyökoulutus, CV työpaja, pidetään 7.2 Metropolian Bulevardin tiloissa.

Vyyhdin kuulumiset:

- Vyyhti on palkkaamassa 2 opiskelija-assistenttia osa-aikaisiksi tuntityöntekijöiksi. Toinen opiskelija lähtee toteuttamaan Artova ry:n kanssa    suunnitteilla olevia yrittäjäaamiaisia ja toinen osallistuu Artova Film Festival 2012 toteutukseen tuoden festivaalille myös koulutuksellista näkökulmaa.

o   mitä tulossa

- Vyyhti: suunnitteilla peliseminaari kesäkuulle 2012
- Vyyhti: laajoja kokonaisuuksia sisältäviä kesäopintoja tarjolla opiskelijoille kesällä 2012
- Vyyhti: osallistuu Artova ry:n avoimeen joulukalenteriin tarjoamalla Lucianpäivän luukkuun Twittertyöpajan.

o   koulutus- ja tapahtumakalenteri aukeaa joulukuussa

-          projektin sisäisen arvioinnin suorittaminen

Kysymykset löytyvät googledocseista
Tarkoituksena, että jokainen taho käy vastaamassa kysymyksiin 12.12.2011 mennessä
Sähköisen kyselyn jälkeen vastaukset kootaan yhteen ja tuotetaan numeraalisiksi arvosanoiksi
Yhteinen tapaaminen asian tiimoilta tammikuussa 2012

-          siirtovaikutustutkimuksen toteuttaminen

Palataan tutkimusasiaan seuraavassa projektiryhmän kokokuksessa

Hallinnolliset asiat

-          vuosiraportointi (sisällöllinen: mitä on tehty ja saavutettu 2011 + miten raportoidaan)

Vuosiraportti on kirjallinen. Seurantaraportti (EURA) on numeraalinen (2 kertaa vuodessa)
Rahoittajan ohjeet löytyvät Wikistä kohdasta dokumentit.

-          seuraava maksatushakemus

Seuraava maksukausi 1.9 - 31.12

-          muut asiat, mm.

o   fasilitointi-mikrokirja

Jussi Linkola kertoi, että kirjoittajille on lähetetty täydennystoiveita.
Kaksi uutta artikkelia vielä tulossa
Joulukuun 5pvä Juhana ja Jussi tapaavat seuraavan kerran mikrokirjateemalla.
Painoon viimeistään vuoden 2012 alussa.

o   maksatushakemusopastus 22.11.

o   toteutettavien koulutusten / tapahtumien numeerinen raportointiaineisto, keruu ja dokumentointi

o   vuoden viimeinen kokous 12.12.

o   vuoden 2012 kokoukset

Muita esilletulleita asioita

Susanna toteuttaa lopputyönsä yhteyteen yhdistystoimijoiden yhteistoiminnallisuutta kehittävän lautapelin

Tärkeitä päivämääriä:

14.2 Yrittäjäaamiainen Arabianrannassa
15.2 Ohjausryhmä
16.2 Sisäinen arviointi yhdistettynä kokoukseen. Vyyhdin tiloissa