Child pages
  • 2011-11-03 - Koulutussuunnittelua

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Aika: 3.11.2011 klo 10-11:20
Paikka: Vyyhti HQ, Hämeentie 153A
Paikalla: Tytti ja Jussi

Excerpt

Tytti ja Jussi tapasivat koulutussuunnitteluun liittyen Vyyhti HQ:ssa

Muistio

Singahtelevaa keskustelua. Tytti oli tavannut KuTuille opettamaan tulevaa Heikkiä (Karhama), joka on erikoistunut verotukseen, kannattavuuslaskelimiin ja hinnoitteluun. Varmaankin hyvä kontakti myös Vyyhti-mielessä. Edelleeen koulutettaviin asioihin liittyen Tytti heitti ajatuksen benchmarkkausosaamisesta ja aidosta asiakaslähtöisyydestä – etenkin taidealoilla pitäisi seurata, mitä muut tekevät ja mille on tilausta, ja suunnata omaa tekemistä sen mukaan.
Lotte Darsø: Pitäisi pystyä näkemään itsensä yrittäjänä, päästää vähän irti taiteilijuudesta – tämä on muutosprosessi, ja jos se jää vajaaksi, jää päälle sisäinen ristiriita.... Oman osaamisen myymisen vaikeus.

Innostavia menetelmiä? – 1) Roolien vaihtaminen, esim. arvioidaan kurssilla toisen yritysideoita, ulkopuolisen silmin on helpompi katsoa ja "tökkiä". 2) Susannan kokeilema tulevaisuuspaja, otetaan etäisyyttää asioihin katsomalla niitä tulevaisuuden kautta ja mietitään, miten "menneisyyden" ongelmat ratkaistiin, että päästiin tavoitteeseen. 3) Työpajoihin/kokonaisuuksiin liittyen henkilökohtainen ohjaus on tärkeää. Olisi aina tärkeää käsitellä jokaisen osallistujan tilannetta henk.koht. Tähän menetelmänä esim. klinikka tai kahvila. Esim.Kurssin päätyttyä kahvila, jossa ohjaajat istuvat pöydissä, ja osallistujat tulevat pöytiin 1-2 ryhmissä ja käsitellään kunkin casea. Henkilökohtainen palaute on se, mikä tekee kurssista spesiaalin osallistujalle.

Aallon Protomo syyniin (mikrokirjassa mukana oleva Paula kertoo Protomo-kokemuksistaan artikelissaan). Mallia voisi ottaa esim. kesäopintojaksolle, jolle osallistujaryhmää voisi muovailla pienemmiksi yksiköiksi.

Muuta benchmarkattavaa: Metropolian kulttuurin ja luovan alan yrittäjyysopinnot, laajuudet, sisällöt ja menetelmät. Arabianrannan yrittäjäyhdistys(?)... Tässä tärkeä näkökulma sellainen, että koulutusta ja tukea annetaan usein aloitteleville yrityksille – kun yritys on käynnistetty ja alkaa varsinainen työ ja "selviytyminen", jää yrittäjä usein yksin. Eli yrittäjätapaamiset ja aamukahvit lienenvät hyvä toimintamalli.

Edelleen koulutettavaa: Johtajuusajattelu ja johtajuusosaaminen. Tähän tulevaisuusnäkökulma ja trendi – empaattinen johtaminen.

Visio: Hubimainen yhteistyö kaupunginosayhdistysten ja paikallisten yrittäyhdistysten välille. Ja vielä yhtenä Vyyhti-asiana: Olisi hyvä hakea yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voitaisiin järjestää toimintaa. Esimerkkinä Tekniikan museo, minne opiskelijoita on menossa visioimaan toimintaa.