Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Mua on pitkään kiinnostanut meditaatio/mindfulness ja olen sitä pitkään jo harrastanutkin päivittäin. Tänä syksynä aloin vetämään Demos Helsingin tiloissa mindfulness-kurssia nimellä Huomioiva tietotyö ja olen ollut tosi innostunut kokemuksesta. Tätä pitäisi saada myös Metropoliaan tavalla tai toisella.

Käy tsekkaamassa Huom.io-blogi.