Child pages
  • Matkasuunnitelmat

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Include Page
navigaatio
navigaatio

Tänne kootaan Vyyhti-hankkeen näkökulmasta kiinnostavia koti- ja ulkomaisia matkoja, konferensseja, seminaareja ja mahdollisesti tutustuttavia organisaatioita Suomessa ja Euroopassa.

Matkojen sisällöllisestä annista uutisointi tapahtuu Vyyhti-blogissa.

Ajankohta, tapahtuma

18.-21.10.2011 Creative Entrepreneuship Estonia (osallistujat: Jussi Linkola, Milla Laasonen)