Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{excerpt}Vyyhti \-hankkeen aikana syksyllä 2011 suunnitellaan ja keväältä 2012 syksyyn 2013 toteutetaan erilaisia koulutuksia. Alla slideshowt johdattavat Vyyhti \-koulutusten suunnitteluprosessiin sekä kulttuurin ja luovan alan opiskelijoille tarjottavaan kesäopintokokonaisuuteen.{excerpt}

{info:title=Koulutussuunnittelun ytimessä}
!Vyyhti_tagcloud_yrittajakyselysta.jpg|align=right,thumbnail,border=1!
* *Opetiimi:* Raija, Tytti, Elena ja Juhana (+Liisa)
* *Suunnittelija ja koordinaattori:* Jussi
* *Kommentoija ja ideoija:* Milla
* *Kommentoija ja ideoija:* Susanna

Suunnittelun pohjana ovat 1) projektisuunnitelma, 2) [ennakkokyselyn painotukset|Vyyhti-kyselyn tuloksia] 3) tiimin jäsenten näkemys ja asiantuntemus aiheeseen liittyen.
[Kulttuurialan koulutusohjelmien yrittäjyysopinnot] -sivua voi käyttää myös suunnittelun ja sisäisen markkinoinnin tukena.

Suunnittelupalaverit 

* [2011-11-03 - Koulutussuunnittelua]
* [2011-08-30 - Koulutusten kehittämistiimin palaveri]
* [2011-08-11 - Työpalaveri]

{info}


{center}
{widget:url=https://docs.google.com/present/view?id=dp5cvkk_18dd5khxd6}
{widget:url=https://docs.google.com/present/view?id=dp5cvkk_22c597dkdt}
{widget:url=https://docs.google.com/present/view?id=dfp68v86_88pn887wf9}
{center}

h3. Benchmarkkailua

* [http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/yrittajyys/yrityshautomo/opintojaksot/]
* [http://innovilla.laurea.fi/innopaja/]
** [http://innovilla.laurea.fi/esihautomo/]
** [http://innovilla.laurea.fi/innopaja/prosessikuvaus/]


Alla taulukossa kokonaisuuksia ja osasia, joista keskusteltu alustavasti. Palapelin osat saattavat loksahtaa paikalleen myös eri järjestyksessä, tervetuloa heittämään vaikkapa kommenttikenttään ehdotuksia loogisemmista kokonaisuuksista!

{table:border=1|rules=all|bgcolor=#fceffd|cellpadding=5}
{tr}
{th:rowspan=2|align=center|bgcolor=#fae0fc}Koulutusjakso / sisältökokonaisuus{th}{td:colspan=4|align=center}Aihepiiri, jota kokonaisuus erityisesti käsittelee{td}{tr}
{tr}
{th:style=width:150px|align=center}Verkosto-osaaminen{th}{th:style=width:150px|align=center}Yrittäjyysosaaminen{th}{th:style=width:150px|align=center}Yhteistoiminnallisuus{th}{th:style=width:150px|align=center}Sähköiset välineet{th}{tr}
{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Ideasta toiminnaksi

* Voisiko minusta olla yrittäjäksi?
* Miten muokkaan yritysideasta kantavan toiminta-ajatuksen ja \-suunnitelman?
* Miten perustan yrityksen?
* Kuinka analysoin toimintaympäristöä, kartoitan tarpeita, olen asiakaslähtöinen?
* Kuinka arvioit riskejä ja teet riskikartoituksen?
* Mitä jos tuleekin konkurssi?

*Vetäjät:* (Raija?) (Tytti?)

h6. Kysymyksiä, kommentteja

* Mikä olisi laajuus ja toteutustapa? Mihin osa-alueisiin toimisi luento, entä mihin workshop? Millaista sparrausta tarvitaan? Kuka opettaisi? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td}Verkosto-osaaminen{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td}Yhteisoiminnallisuus{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}
{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Talouden realiteetit

* Mitä luovuus maksaa? Miten hinnoittelet työsi ja lasket kannattavuuden?
* Mistä saat rahaa?
* Miten puhut pankin ja rahoittajan kieltä? Kuinka laadit rahoitussuunnitelman?
* Miten järjestät kirjanpidon?

*Vetäjät:* (Tytti?)

h6. Kysymyksiä, kommentteja

* Toteutustapa? Tämä lienee melko faktaperustaista asiaa, eli luentopohjalta ja keskustellen. Ihanteellista varmaan olisi, jos osallistujilla olisi jo yritysidea valmiina, ja jaksolla sparrattaisiin ja tutkittaisiin olemassa olevia mahdollisuuksia osallistujien lähtökohdista? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td}Verkosto-osaaminen{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td}Yhteistoiminnallisuus{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}
{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Asiakkaat, myynti ja markkinointi

* Miten tunnistat osaamisesi ja löydät vahvuutesi?
* Miten kultuuria, taidetta ja luovuutta myydään?
* Miten kehität yrittäjämäistä asennetta, taiteilijuudesta yrittäjyyteen?
* Miten tuotteistat itsesi ja osaamisesi?
* Miten markkinoit osaamistasi ja kenelle?

*Vetäjät:* (Tytti?) (Elena?)

h6. Kysymyksiä

* Tämä olisi varmaankin melko vuorovaikutteisen, workshop-tyylisen sparrausvalmennuksen kokonaisuus? Olisiko tämä kokonaisuus, joka istuisi Tytin vedettäväksi? Kenties Elenalle voisi sopia joku osio? Mikä laajuus? Montako lähikertaa tarvittaisiin? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td}Verkosto-osaaminen{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td}Yhteistoiminnallisuus{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}
{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Yhteisö\- ja verkostojohtaminen

* Virtuaaliyhteisöissä
* Fyysisissä yhteisöissä
* Vapaaehtoistyön yhteisöissä

*Vetäjät:* (Verkostojohtamisessa Hub?)

h6. Kysymyksiä

* Tämä on hiukan hämärä alue (vai onko?) Verkostojohtamisen alueella on Hubilla ymmärtääkseni koulutusta tai workshoppailua luvassa. Kuinka näitä otsikoita avataan ja konkretisoidaan? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td}Yhteisoiminnallisuus{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}
{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Johtajuus tänään

* Kuinka asiantuntijaorganisaatiota johdetaan?
* Kuinka rakennetaan kannustavaa ja arvostavaa toimintakulttuuria?

*Vetäjät:* (Raija?)

h6. Kysymyksiä

* Tämä lienee johtajuusasioita tuntevalle melko selkeää asiaa. Raija taitaisi olla hyvä tässä. Millainen toteutustapa ja laajuus? Luulisin, että keskustelevat luennot sopisivat tähän, ja voisiko myös jokin toiminnallinen osuus tukea asiaa? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td}Yhteistoiminnallisuus{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}
{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Itsensä johtaminen

* Verkostojen keskellä
* Kuinka suuntaudut kohti kasvua ja kansainvälistymistä?
* Kuinka hallitset työtä ja aikaa?

*Vetäjät:* (Raija?) (Juhana?) (Jussi?)

h6. Kysymyksiä

* Ehkä edelleen Raijan heiniä ainakin tuo itsensä johtamiseen liittyvä asia. Hallinta-asioihin liittyen ehkä erilaisten näkemysten ja kokemusten esittelyä, esim. Juhanan ajatuksia olisi kiva kuulla tässä + kenties jotain menetelmäesittelyä kuten Pomodoro \:) (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yhteistoiminnallisuus{*}{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}

{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Verkostot ja kansainvälisyys

* Miten synnytät, ylläpidät ja kehität verkostoja?
* Millaia työkaluja voit käyttää verkostoitumisen tukena?
* Kansainvälisyysosaaminen

*Vetäjät:* (Raija?) (Elena?)

h6. Kysymyksiä

* Kuka osaa? Raija varmaankin \:) Kansainvälisyyteen kenties Elena? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yhteistoiminnallisuus{*}{td}
{td}Sähköiset välineet{td}{tr}

{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}
*Twitter-työpaja - Bonuskenttä*

*Vetäjät:* Jussi
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yhteistoiminnallisuus{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Sähköiset välineet{*}{td}{tr}

{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}
*CV yhteisön käyntikorttina*

Työpajassa toteutetaan yhteisön (yhdistys, yritys, toimintaryhmä) oma visuaalinen ja verkossa toimiva käyntikortti. Osallistujat pohtivat työpajan aikana myös omaa ulospäin näkyvää profiiliaan ja kohderyhmää.

Visuaalinen käyntikortti toimii hyvänä apuna tiedotuksessa, verkostoitumisessa ja jäsenhankinnassa.

*Vetäjät:* Susanna, Jussi, (Päivi?), (Pirjo?)
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yhteistoiminnallisuus{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Sähköiset välineet{*}{td}{tr}

{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Yhteiskehittely verkossa

* Miten Wikityöskentely tukee verkkovälitteistä yhteistoimintaa?
* Goolge-dokumentit

*Vetäjinä:* Jussi

h6. Kysymyksiä
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yrittäjyysosaaminen{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yhteistoiminnallisuus{*}{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Sähköiset välineet{*}{td}{tr}

{tr}{td:bgcolor=#fae0fc}

h5. Kohti yhteistoiminnallisuutta

* Kuinka fasilitoit ja mahdollistat yhteistoiminnalliset prosessit?
* Miten rakentuu yhteistoiminnallinen organisaatio
* Miten toimit kulttuurienvälinen vuorovaikutuksessa
* Kun toimintakulttuurit kohtavaat

*Vetäjinä:* Susanna, (Elena?) (Juhana?) (Helka?)

h6. Kysymyksiä

* Entäpäs tämä? Kulttuurien välinen kommunikaatio varmaankin Elena? Fasilitaattorin ominaisuuksista ja toiminnasta kenties Juhana? Vuorovaikutustaidot Elena? Yhteistoiminnallinen organisaatio Juhana? Olisiko täällä yhteisoiminnallisuudessa Helkalle sopivia kokonaisuuksia, ehkä jotain, mitä tästä listauksesta puuttuu tyystin? (\-[Jussi|~a3454])
{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Verkosto-osaaminen{*}{td}
{td}Yrittäjyysosaaminen{td}
{td:bgcolor=#ea83f3}{*}Yhteistoiminnallisuus{*}{td}
{td}Sähköiset välineet{td}
{tr}
{table}

[Moduulien otsikkotason listaus]