Child pages
  • 2011-08-11 - Työpalaveri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Osallistujat: Milla, Jussi, Raija
Paikka: Tuottamo
Aihe:

Excerpt

Vyyhti-koulutusmoduulien suunnittelu

Sisältö: Asiantuntijan tuominen mukaan Vyyhti-yhteisöön ja osaamistiimin muodostaminen. Koulutuksien teemat kietoutuvat vahvasti toisiinsa, erityisesti yhteisöjohtamisen, verkostoitumisen ja yhteistoiminnallisuuden osa-alueilla, joten haasteena tulee olemaan selkeiden ja loogisten kokonaisuuksien muodostaminen.

Tavoitteet: Osaamistiimi suunnittelee Vyyhti-koulutusten sisällöt ja toteutussuunnitelmat syksyn 2011 aikana.

Toimenpiteet: Ensimmäinen varsinainen tiimipalaveri on tiistaina 30.8. klo 12:30 alkaen Tuottamolla.