Child pages
  • VOIMAA-kuukausikirje kesäkuu 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Section
Column
width305px

VOIMAA
Kuukausikirje kesäkuu 2011

h1.

Puurtajasta

uranuurtajaksi

\

-julkaisu

kartoittaa

väyliä

ammattikorkeakouluopintoihin

ja

urakehitykseen ---- Puurtajasta uranuurtajaksi on moniääninen artikkelikokoelma

urakehitykseen


Puurtajasta uranuurtajaksi on moniääninen artikkelikokoelma VOIMAA-hankkeen

aikana

saaduista

kokemuksista

ja

siinä

kehitetyistä

käytännöistä

maahanmuuttajien

urakehityksen

edistämiseksi.


Milla

Laasosen

ja

Päivi

Keräsen

toimittama

teos

on

matkakertomus

tähän

monitahoiseen

tematiikkaan.

Aloitamme

aivan

uran

alkumetreiltä

kartoittamalla

uusia

väyliä

ammattikorkeakouluopintoihin

ja

etenemme

työelämän

nykytilanteeseen

sekä

maahanmuuttajien

mahdollisuuksiin

edetä

urallaan

asiantuntija

\

-

ja

esimiestehtäviin.

Matkaa

ryydittävät

poiminnat

kansainvälisten

konferenssien

ja

tapaamisten

annista.

Viimeisenä

sukellamme

yhteisöllisen

median

aarteisiin

ja

ansoihin.

Teos

antaa

eväitä

sekä

ammattikorkeakoulujen

opettajille

ja

ohjaustehtävissä

toimiville

että

henkilöstön

kehittämisen

parissa

toimiville.

Kirjasta

löytyy

käytännön

vinkkejä

amk-opintoihin

valmentavien

koulutusten

järjestämiseen,

oppilaitoksen

ja

työelämän

väliseen

yhteistyöhön

sekä

sosiaalisen

median

hyödyntämiseen.

Teokseen

voit

tutustua

hankkeen

[

verkkosivuilla

|http://voimaa.metropolia.fi/julkaisut.html]. h1. Samalle viivalle \-työnantajaselvitys ---- Samalle viivalle on selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies\- ja työnjohtotehtäviin. Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa. Tutustu selvitykseen hankkeen [verkkosivuilla|http://voimaa.metropolia.fi/julkaisut.html]. h1. Voihan wiki \-mikrokirja kokoaa kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä ---- VOIMAA-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun tuottama mikrokirja kokoaa huomioita wikin ja muun sosiaalisen median käytön kokemuksista hanketyöskentelyssä. Juhana Kokkosen toimittama teos on keskustelun avaus hanketyön muutokseen. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittavat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä. Osa kirjoituksista on hyvin henkilökohtaisia ja subjektiivisia ja ne kiertyvät käytännön kokemuksista aina huomioihin ja analyysiin sosiaalisen median käytöstä yleisesti. Teokseen voit tutustua hankkeen [verkkosivuilla|http://voimaa.metropolia.fi/julkaisut.html]. h1. VOIMAAn kokemukset leviävät julkaisuissa ---- Projektin omien julkaisujen lisäksi hanketoimijat ovat kirjoittaneet useita artikkeleita projektin aikana kertyneistä kokemuksistaan ja havainnoistaan: Jussi Linkolan mikroartikkeli aiheesta Taitoerot avoimen suunnittelun haasteena on julkaistu osana [Opetuksen avoin suunnittelu|http://wiki.metropolia.fi/download/attachments/19507750/opetuksen_avoin_suunnittelu.pdf?version=1&modificationDate=1296214444000] \-mikrokirjaa. Riitta Metsäsen yhdessä Päivi Mäkeläisen ja T Tammisen kanssa kirjoittama artikkeli, Valmentava koulutus ammattikorkeakouluopintoihin - valmentaako VALMA opintoihin? on julkaistu HAMKin kustantamassa teoksessa Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia sosiaali\- ja terveysalalla. Milla Laasosen ja Päivi Keräsen hankkeen wikikokemuksiin pohjautuva artikkeli on julkaistu [Silmät auki sosiaaliseen mediaan|http://www.ttlry.fi/sites/ttl.ttlry.mearra.com/files/file-uploads/Arkisto_2011/Silmat_auki/Silm%C3%A4t%20auki%20sosiaaliseen%20mediaan%202%20painos%20PDF.pdf] \-kirjassa. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisemassa teoksessa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Kirjan kirjoittajat määrittävät sosiaalisen median verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Lisäksi lähiaikoina julkaistavassa ammattikasvatuksen aikakauskirjassa on useampi VOIMAA-kokemuksia käsittelevä artikkeli. Julkaisun laajempana teemana on työelämän ja ammatillisen koulutuksen monikulttuuristuminen. h1. Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan \-päätöstapahtumassa antoisaa keskustelua ---- *Riitta Metsänen luo silmäyksen amk-opintoihin valmentavan koulutuksen tulevaisuuteen* {widget:url=

.

Samalle viivalle -työnantajaselvitys


Samalle viivalle on selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin.

Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa. Tutustu selvitykseen hankkeen verkkosivuilla.

Voihan wiki -mikrokirja kokoaa kokemuksia sosiaalisen median käytöstä hanketyössä


VOIMAA-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun tuottama mikrokirja kokoaa huomioita wikin ja muun sosiaalisen median käytön kokemuksista hanketyöskentelyssä.

Juhana Kokkosen toimittama teos on keskustelun avaus hanketyön muutokseen. Lyhyissä mikroartikkeleissa kirjoittavat kiteyttävät ajatuksensa meneillään olevasta kehitystyöstä. Osa kirjoituksista on hyvin henkilökohtaisia ja subjektiivisia ja ne kiertyvät käytännön kokemuksista aina huomioihin ja analyysiin sosiaalisen median käytöstä yleisesti. Teokseen voit tutustua hankkeen verkkosivuilla.

VOIMAAn kokemukset leviävät julkaisuissa


Projektin omien julkaisujen lisäksi hanketoimijat ovat kirjoittaneet useita artikkeleita projektin aikana kertyneistä kokemuksistaan ja havainnoistaan:

Jussi Linkolan mikroartikkeli aiheesta Taitoerot avoimen suunnittelun haasteena on julkaistu osana Opetuksen avoin suunnittelu -mikrokirjaa.

Riitta Metsäsen yhdessä Päivi Mäkeläisen ja T Tammisen kanssa kirjoittama artikkeli, Valmentava koulutus ammattikorkeakouluopintoihin - valmentaako VALMA opintoihin? on julkaistu HAMKin kustantamassa teoksessa Lokaaleja ja globaaleja kohtaamisia sosiaali- ja terveysalalla.

Milla Laasosen ja Päivi Keräsen hankkeen wikikokemuksiin pohjautuva artikkeli on julkaistu Silmät auki sosiaaliseen mediaan -kirjassa. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisemassa teoksessa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Kirjan kirjoittajat määrittävät sosiaalisen median verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin.

Lisäksi lähiaikoina julkaistavassa ammattikasvatuksen aikakauskirjassa on useampi VOIMAA-kokemuksia käsittelevä artikkeli. Julkaisun laajempana teemana on työelämän ja ammatillisen koulutuksen monikulttuuristuminen.

Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan -päätöstapahtumassa antoisaa keskustelua


Riitta Metsänen luo silmäyksen amk-opintoihin valmentavan koulutuksen tulevaisuuteen

Column
Wiki Markup
Widget Connector
urlhttp://www.youtube.com/watch?v=nEPeTklA5BY
} *

Risto

Säntti

alustaa

aiheesta

maahanmuuttajat

ja

suomalainen

työelämä

* {

Widget Connector
:
url
=
http://www.youtube.com/watch?v=kqzrgUXe95s
}

Lisää

päätöstaphtuman

tunnelmia

[VOIMAAwikissä|voimaa:Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan -lopputapahtuma 7.6.2011] h1. Haku ensi lukuvuoden

VOIMAAwikissä

Haku ensi lukuvuoden 2011-2012

valmentaviin

opintoihin

käynnissä ---- Syksyllä 2011 Metropoliassa alkaa tekniikan ja liiketalouden valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opinnot on tarkoitettu sellaisille pysyvästi Suomessa oleskeleville maahanmuuttajille, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa Suomessa, ja jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan tutkinnon suomen kielellä ammattikorkeakoulussa. *Hakuaika 1.6. - 31.8.2011* Tarkemmat hakuohjeet ja sähköinen hakulomake [Metropolian sivuilla|http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/maahanmuuttajille/] h1. VOIMAA kiittää\! ---- VOIMAAn hanketaival päättyy heinäkuun lopussa, mutta työ ei onneksi lopu tähän. Sekä Metropoliassa että Hämeen ammattikorkeakoulussa uudet valmentavat koulutukset käynnistyvät syksyllä ja kehittämistyö työyhteisöissä jatkuu. Lämmin kiitos hankkeen toimintaan osallistuneille\! (*g) h1. VOIMAA-toteuttajat ---- VOIMAA \-voimavaroja maahanmuuttajista \-hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin pääsyä ja työelämässä olevien maahanmuuttajien urakehitystä. Käytämme hankkeessa hyödyksi sosiaalisen median keinoja, kuten wikiä ja blogeja. [Lue projektiin osallistuvien työblogeja\!|voimaa:Wiki-kokemukset|blogeihin] Lisäksi Metropolian Confluence-alustalla toteutetussa [VOIMAA-wikissä|voimaa:Voimavaroja maahanmuuttajista|wikin etusivulle] voi selata aineistoja ja kommentoida sekä aloittaa keskusteluja, _myös ilman käyttäjätunnuksia._ VOIMAA on kolmevuotinen Uudenmaan ELY-keskuksesta Euroopan sosiaalirahaston varoin tuettu hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy. {excerpt-include:logot\|nopanel=true}

käynnissä


Syksyllä 2011 Metropoliassa alkaa tekniikan ja liiketalouden valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Opinnot on tarkoitettu sellaisille pysyvästi Suomessa oleskeleville maahanmuuttajille, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa Suomessa, ja jotka ovat kiinnostuneita suorittamaan tutkinnon suomen kielellä ammattikorkeakoulussa. Hakuaika 1.6. - 31.8.2011

Tarkemmat hakuohjeet ja sähköinen hakulomake Metropolian sivuilla

VOIMAA kiittää!


VOIMAAn hanketaival päättyy heinäkuun lopussa, mutta työ ei onneksi lopu tähän. Sekä Metropoliassa että Hämeen ammattikorkeakoulussa uudet valmentavat koulutukset käynnistyvät syksyllä ja kehittämistyö työyhteisöissä jatkuu.

Lämmin kiitos hankkeen toimintaan osallistuneille! (green star)

VOIMAA-toteuttajat


VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin pääsyä ja työelämässä olevien maahanmuuttajien urakehitystä. Käytämme hankkeessa hyödyksi sosiaalisen median keinoja, kuten wikiä ja blogeja. Lue projektiin osallistuvien työblogeja!

Lisäksi Metropolian Confluence-alustalla toteutetussa VOIMAA-wikissä voi selata aineistoja ja kommentoida sekä aloittaa keskusteluja, myös ilman käyttäjätunnuksia.

VOIMAA on kolmevuotinen Uudenmaan ELY-keskuksesta Euroopan sosiaalirahaston varoin tuettu hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy.

Excerpt Include
logot
logot
nopaneltrue
http://voimaa.metropolia.fi/julkaisut.html