Child pages
  • HS Vieraskynä - Tasapäistäminen on yksi syrjinnän muoto

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
{bookmark:url=http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Tasap%C3%A4ist%C3%A4minen%20on%20yksi%20syrjinn%C3%A4n%20muoto/1135266766571}Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjinnän kieltoa koskevalla sääntelyllä on keskeinen asema Suomen perustuslaissa, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja EU-oikeudessa. Tästä sääntelystä välittämättä perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja kokoomusnuoret ovat vaatineet positiivisen erityiskohtelun lopettamista. (HS 9.6.2011){bookmark}