Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Lopputapahtuman alustusten videotaltioinnit julkaistaan lähiaikoina. Siihen asti tapahtuman tunnelmiin voi palata kuvagalleriassa.

Lämmin kiitos kaikille projektin toimintaan osallistuneille! (star)