Child pages
  • VOIMAA-viikkokirje 23 - 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Ma 7.6.
Lopputapahtuman valmisteluja

Ti 7.6.
Ohjausryhmän kokous
Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan -lopputapahtuma klo 12:30-16:30

Projektiryhmän päätösillallinen

Ke 8.6.
Hallinnon arkistointia

To 9.6.
Hallinnon arkistointia
Julkaistiin Puurtajasta uranuurtaksi -kirjan PDF-versio VOIMAAn verkkosivuilla

Pe 10.6.
Arkiston tarkastusta arkistosuunnitelman mukaisesti ja vielä puuttuvien asiakirjojen listausta
Arviointiraporttien taittaminen ja julkaisu wikissä

Tulevat tapahtumat

15.6. Rahoittajan vierailu VOIMAA-hankkeessa
16.6. Metropolian arkistoinnin check-point

Excerpt Include
logot
logot
nopaneltrue