Child pages
  • Liittyvä Voima -hanke mukana Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla -seminaarissa 30.-31.5.2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Liittyvä Voima -hanke on mukana Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Turun Yliopiston järjestämässä Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla -seminaarissa 30.-31.5.2011

Metropolia on mukana seuraavilla posteriesityksillä:

Tapahtumapaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki

Konferenssi on suunnattu terveysalan tutkijoille, opettajille, johtajille, kliinisessä työssä toimiville sekä opiskelijoille.
Konferenssin teemat

  • Oppiminen erilaisissa toimintaympäristöissä
  • Innovatiiviset opetusmenetelmät
  • Opetussuunnitelmien uudet mahdollisuudet
  • Oppimisen ja tutkimuksen kumppanuus
  • Johtaminen osaamisen edistäjänä
  • Elämänlaajuisen osaamisen vahvistaminen