Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä sivustolla Metropolian Naisten Kymppi -joukkueen osallistujien ja sen tukijoukkojen on mahdollista keskustella, jakaa vaikkapa treenivinkkejä ja vaihtaa kokemuksia ennen juoksua ja sen jälkeen.

*Metropolia tukee henkilöstön joukkoliikuntatapahtumiin osallistumista. Pääkaupunkiseudulla järjestettävien joukkoliikuntatapahtumien (esim. Pääkaupunkijuoksu, Naisten Kymppi tms.) osallistumismaksuihin voi saada harkinnanvaraista tukea enintään 50 % osallistumismaksun hinnasta. Edellytyksenä on, että samaan liikuntatapahtumaan osallistuu vähintään 10 metropolialaista.

Metropolian henkilöstön itse järjestämiä joukkoliikuntakampanjoita ja -tapahtumia (esim. pyöräilytapahtuma Tour de Metropolia, kävelykisa 80 päivässä maapallon ympäri ym.) voidaan tukea harkinnan mukaan, mikäli tapahtuma on kaikille metropolialaisille avoin ja siihen osallistuu vähintään 10 metropolialaista.

Joukkoliikuntatapahtumien tukea voi hakea henkilöstöyksiköstä.