Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Info
Tämä sivusto sisältää tietoa ja ohjeita Metropolian julkaisemista avoimista rajapinnoista, niiden käyttöönottamisesta ja hyödyntämisestä.
Info
iconfalse

Julkisen palveluväylän avulla julkaistaan Pepin sekä muiden organisaation sisäisten palveluiden rajapintoja kokonaan tai osittain sekä

  • talon sisäisesti (esimerkiksi omia sovelluksia tai opiskelijoiden harjoitustöitä varten) että
  • muille organisaatioille ja yksityishenkilöille integraatioita ja sovelluskehitystä varten.

Julkinen palvelukerros on Metropoliassa osoitteessa http://opendata.metropolia.fi

 

Page Tree

Navigate space

Page Tree Search