Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rajoitepalvelun lisäosa voidaan ottaa käyttöön tai piilottaa, oletuksena piilotettu. Tarvittavat Konfiguraatiomuutokset - Peppi 4.7.0 (vaatii kirjautumisen)

...

Uudet rajoitteet lisätään haluttuihin tiloihin. Rajoitteeseen puolestaan liitetään rooli tai roolit joita se koskee. Uudet rajoitteet ovat voimassa riippumatta viikonpäivä- ja kellonaikavalinnoista. Uusien rajoitteiden osalta samassa näkymässä asetettavat tiedot jotka koskevat kellonaikaa, viikonpäivää ja tyyppiä eivät siis toimi (mitä tarkoittaa?). 

Uusien rajoitteiden oletusarvo on tietokannassa NULL eli niille ei ole asetettu arvoa. Kaikkia uusia rajoitteita koskee sama pääperiaate:

...