Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: päätoimisuus lisätty

...

  • Toivottu kannettavan malli
  • Halutut Tarvitut optiot (Laukku/Reppu, Telakkapaketti)
  • Kustannuspaikka ja toiminnon numero
  • Esimiehen nimi ja hyväksyntä (Esim. Hankinnalla on esimiehen hyväksyntä tai jos hankintaa ei ole vielä hyväksytty.)
  • Syy koneen hankintaan (Esim. Vanha kone yli 4v vanha, pöytäkone halutaan vaihtaa kannettavaan..)
  • Oletko päätoiminen Metropolian työntekijä

Toimitusaika

Toimitusaika-arviot löytyvät hinnastosta.

...