Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Metropolian pääkäyttäjäryhmän tekninen pääkäyttäjä

Peppi-konsortion teemaryhmien jäsen

Metropolian eri prosessien kuvaaminen ja yhtenäistäminen projektien yhteydessä

Tekninen asiantuntija projekteissa

Tietojärjestelmien kehitystyö, tuki, ongelmanratkaisu, koulutus, testaus, viestintä.

 • OMA kokonaisuuden työpöytien palvelut
 • OMA kokonaisuuden työpöytien liitännäiset palvelut
 • Elomake, verkkolomakejärjestelmä (pääkäyttäjä)
 • Requeste, palvelupyyntöjärjestelmä (pääkäyttäjä)
 • Amme, käyttäjätietojen hallintajärjestelmä (käyttäjätietojen ylläpito)

 • Maksullisen koulutuksen julkaisu- ja hallintajärjestelmän käyttöönottoprojektin vetäjä ja konsortiossa väliaikaisen työryhmän pj.
 • Peppi-konsortion Peppi-järjestelmäkokonaisuuden kehittämisprojekti
 • Ristiinopiskelu korkeakoulujen välillä (RIKE) (projektiryhmän jäsen)
 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) (projektiryhmän asiantuntija)


_________________________________________

"Harratukseni" eli lapsenlapseni Aapo 9v (heart) ja Iisa 3v (heart)

Miten pienet pojat ja tytöt valmistetaan...

..ensin aamukastetta laitetaan
pieneen kultaiseen rasiaan.
Hopeaa enkelin siivestä ripotetaan
ja auringon valolla sekoitetaan...
..näin pienet pojat valmistetaan.