Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • mekaaninen puunkäsittely, leikkuulauta
  • laminointi eli puuviilupuristeen valmistus, 1:5 pienoismalli tuolin istuinosasta
  • puun muokkaaminen lämmön ja kosteuden avulla
  • tyssääminen ja palauttaminen
  • puu/selluloosapohjaiset materiaalit, dimensiot, valmistajat ja toimittajat