Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä sivulla rakentuu teollisen muotoilun aineistopankki ja oppimisportfoliot

Kurssit:

Toinen vuosikurssi, opettajat: Mika Ihanus ja Tuomo Äijälä, OJ Projekti I: Tuotemuotoilu(KQ00AB11/2001)